Eylül 2013 Yıl: 50 Sayı: 583 MAKALELER

advertisement
Eylül 2013
Yıl: 50
Sayı: 583
ISSN 1307-7112
www.ekonomikyorumlar.com.tr
MAKALELER
• Piyasacılar ve Müdahaleciler Bağlamında
Global Finansal Kriz
Emin ERTÜRK
Bahar BAYSAL
Görkem BAHTİYAR
Hasan BAKIR
• İmalat Sanayinin Gelişimi ve Dışa Açıklık
Üzerine Bir Uygulama: 1996-2011 Türkiye
Örneği
Yağmur SAĞLAM
Hüseyin Avni EGELİ
• Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret
– İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik
Bir İnceleme
Seyfettin ERDOĞAN
Durmuş Çağrı YILDIRIM
• Kentsel Sağlığın Ölçümü: Türkiye İçin Bir
Gösterge Seti Önerisi
Yağmur KARA
• Tükenmişlik, Örgütsel Adalet Algıları ve Öz
Benlik Değerlendirmeleri İlişkisi
Pınar SÜRAL ÖZER
Güler TOZKOPARAN
• Yöneticilerin Zaman Yönetimi Kavramı: Özel
Sektörde Bir Uygulama
A. Sinan ÜNSAR
Eray BİRİNCİ
• Türkiye - Mısır İktisadi İlişkileri (2000-2012)
Yusuf BAYRAKTUTAN
M. Hilmi ÖZKAYA
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2013 Cilt: 50 Sayı: 583
1
4
Yıl................
Sayı.............
İmza:................................
Garanti Bankası Elmadağ Şubesi - İSTANBUL
Hesap No: 234 - 6296723 TL hesap
TR90 0006 2000 2340 0006 2967 23
NASAŞ TARIM ÜRETİM VE TİC. AŞ.
Abonelik bedelini banka hesabınıza yatırdım.
Abonelik bedeli (12 sayı için): ................................
Ay..................
Abone Başlangıç Tarihi
FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ
NASAŞ TARIM ÜRETİM VE TİC. AŞ.
ABONE HİZMETLERİNİN AKSATILMADAN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN BU FORMU VE ÖDEME DEKONTUNU
(0212) 220 84 98 NO'LU FAXA İLETİNİZ.
Adı Soyadı
:.............................................................
Fatura Şahıs :.............................................................
Adına Olacaksa TC Kimlik No :.................................
Firma/Kurum Adı :......................................................
Adresi
:............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Posta Kodu
:...........................................................
İlçe
:...........................................................
Şehir
:...........................................................
Fatura Şirket Adına isteniyorsa
Vergi Dairesi:..............................V.No..........................
Tel:........................................Faks:................................
E-mail:............................................
ABONE FORMU
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2013 Cilt: 50 Sayı: 583
111
112
2
Nasaş Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş.
Adına
İmtiyaz Sahibi
Dr. Nesrin NAS
Editör: Dr. M. Faysal GÖKALP
Yıl:50
Sayı:583
Eylül-2013
[email protected]
Bilim Kurulu
[email protected]
• Prof.Dr. Nazif GÜRDOĞAN
• Prof.Dr. Asaf Savaş AKAT
•
Prof.Dr.
Nalan
GÜREL
• Prof.Dr. Muhammet AKDİŞ
Yayın Kurulu:
• Prof.Dr. Seyfettin GÜRSEL
• Dr. Öztin AKGÜÇ
Dr. Metin MERİÇ
• Dr. Engin HEPAKSAZ
• Doç.Dr. G.Cenk AKKAYA
• Prof.Dr.Haluk A. KABAALİOĞLU Dr. M.Vedat PAZARLIOĞLU
• Doç.Dr. Mesut ALBENİ
• Doç.Dr. Hakan KAHYAOĞLU
• Prof.Dr. Erdoğan ALKİN
Dr. Bülent MİRAN
• Doç.Dr. Muhsin KAR
• Prof.Dr. Mehmet ALTAN
Dr. Ercan BALDEMİR
• Prof.Dr. Recep KÖK
• Doç.Dr. Osman Nuri ARAS
Dr. C. Yenal KESBİÇ
•
Doç.Dr.
Hakkı
ODABAŞ
• Prof.Dr. Muhittin ATAMAN
•
Prof.Dr.
Suat
OKTAR
• Prof.Dr. Ozan BAHAR
Dr. Bünyamin BEZCİ
• Prof.Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN
• Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL
Dr. Cem M. BAYDUR
• Dr. Şerif ÖNER
• Prof.Dr. Selahattin BEKMEZ
Dr.M.Faysal GÖKALP
• Prof.Dr. İsmail ÖZSOY
• Prof.Dr. Niyazi BERK
• Prof.Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK
• Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA
Dr. İbrahim GÜRLER
• Prof.Dr. Merih PAYA
• Prof.Dr. Erhan BİRGİLİ
Yazı İşleri Müdürü:
• Dr. Davut PEHLİVANLI
• Prof.Dr. Ünal BOZKURT
Belin SELONİ
•
Prof.Dr.
Ali
Yaşar
SARIBAY
• Doç.Dr. Doğan CANSIZLAR
•
Doç.Dr.
Bora
SÜSLÜ
• Prof.Dr. Nurgül CHAMBERS
Yayın Türü: Yaygın Süreli
• Dr. Selim ŞANLISOY
• Prof.Dr. Kemal ÇELEBİ
İdare Yeri: Halil Rıfat Paşa Mahallesi
• Doç.Dr. Nevzat ŞİMŞEK
• Doç.Dr. Serap DURUSOY
Darülaceze Caddesi Perpa İş Merkezi
• Prof.Dr. M. Şükrü TEKBAŞ
• Dr. A.Mahfi EĞİLMEZ
A Blok Kat 13 No: 2058
• Prof.Dr. Ömer TORLAK
• Prof.Dr. Aytaç EKER
•
Prof.
Dr.
Güngör
TURAN
Okmeydanı-İstanbul
• Dr. Meral ELÇİ
• Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
• Doç.Dr. Fuat ERDAL
Tel: 0 212 210 17 20
• Prof.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU
• Prof.Dr. Nadir EROĞLU
Gsm: 0 542 413 13 19
• Doç.Dr. Ali ULUSOY
• Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL
• Doç.Dr. Mert URAL
Fax: 0 212 220 84 98
• Prof.Dr. Cumhur FERMAN
• Prof.Dr. T.Güngör URAS
• Dr. Aytekin FIRAT
Kapak-Tasarım ve Baskı:
• Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
• Dr. Nuri GÖKALP
Ümit Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
• Prof.Dr. Ferudun YILMAZ
• Prof.Dr. Deniz GÖKÇE
Gümüşsuyu Caddesi Litros Yolu
Danışma Kurulu
2. Matbaacılar Sitesi Zemin Kat
•
Kemal
KURDAŞ
• Gonca AKGÜN
•
Korhan
KURDOĞLU
• Yılmaz ARGÜDEN
A Blok, No:6/10(ZA/ 6-10) Topkapı/
• Adnan NAS
• Afa BORAN
İSTANBUL Tel 0 212 565 42 69
• Ergin NENG
• Yavuz CANEVİ
Basım Tarihi:
• Sezai ONARAL
• Ege CANSEN
• Gökhan ÖZER
• Bülend ÇORAPÇI
Finans Politik ve Ekonomik Yorum• Tuncay ÖZİLHAN
• Necdet DURAKBAŞA
lar Dergisi hakemli bir dergidir.
• Ersin ÖZİNCE
• Gazi ERÇEL
•
Ertuğrul
İhsan
ÖZOL
Dergideki yazılar, kaynak göstermek
• Dr. Zeynel Abidin ERDEM
•
Adnan
POLAT
koşuluyla alınabilir. Yayınlanan
• Meral Gezgin ERİŞ
• M.Faruk SABUNCU
• Dr. Namık Kemal GÖKALP
yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına
• Dr. Ali TEKİN
• Zeki GÜNDÜZ
aittir.
• Dr. Turgut TELMAN
• Avni HEDİLİ
ISSN 1307-7112
• Yaman TÖRÜNER
• Erhan IŞIL
•
Cihan
TURPER
• Ali İhsan KARACAN
• Zekeriya YILDIRIM
• Dr. Ferudun KAYA
Dergimizi Tarayan Alan Endeksleri ve Veri Tabanları
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2013 Cilt: 50 Sayı: 583
3
MAKALELER
1. Piyasacılar ve Müdahaleciler
Bağlamında Global Finansal Kriz
BU SAYIDA
Emin ERTÜRK
Bahar BAYSAL
Görkem BAHTİYAR
Hasan BAKIR
İktisadi krizler, hem bilim olarak iktisadın iç hesaplaşmalarını yeniden alevlendirmekte, hem
de iktisat politika uygulamalarını iktisat tartışmalarının odağına oturtmaktadır. Bir yanda serbest piyasa yanlısı okullar, genellikle vergi indirimleri ve deregülasyonun önemini vurgularken,
etkin finansal piyasaların ...
...................................................Sayfa: 7
2. İmalat Sanayinin Gelişimi ve Dışa
Açıklık Üzerine Bir Uygulama: 19962011 Türkiye Örneği
Yağmur SAĞLAM
Hüseyin Avni EGELİ
Türkiye 1980 yılında aldığı 24 Ocak kararları
ile dışa yönelik ve ihracata dayalı sanayileşme
stratejisini tercih etmiştir. Hükümetin 1980 sonrası politika anlayışı tüm sektörlere aynı anda
yatırım yapmak değil ...
.................................................Sayfa: 27
3.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde
Dış Ticaret – İktisadi Büyüme İlişkisi
Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme
Seyfettin ERDOĞAN
Durmuş Çağrı YILDIRIM
Dış ticaretin ulusal gelire katkısının araştırılması, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından önemlidir.
.................................................Sayfa: 43
4. Kentsel Sağlığın Ölçümü: Türkiye
İçin Bir Gösterge Seti Önerisi
Yağmur KARA
Dünyada nüfusun %50’si, Türkiye’de ise neredeyse %77’si kentlerde yaşamaktadır. Nüfus artışı, değişen yaşam standartları, teknolojik gelişmeler, bireylerin değişen beslenme alışkanlıkları ve çevresel koşullar gibi çok sayıda unsur
kentsel sağlığı etkilemektedir.
.................................................Sayfa: 53
5. Tükenmişlik, Örgütsel Adalet
Algıları ve Öz Benlik Değerlendirmeleri
İlişkisi
Pınar SÜRAL ÖZER
Güler TOZKOPARAN
Tükenmişliğin işle ilgili, örgütsel ve kişisel kaynakları uzun yıllardır tartışılıyor olmakla birlikte
örgütsel adalet algıları ve öz benlik değerlendirmelerinin rolünü sorgulayan çalışmalar çok kısıtlıdır. Sorunu etkileşimci bir bakış açısı ile ele
alan araştırmaların alana katkı sağlayabileceğinden hareketle bu araştırmada tükenmişlik,
örgütsel adalet algıları ve öz benlik değerlendirmeleri arasındaki ilişkiler sorgulanmaktadır.
...................................................Sayfa: 65
6.
Yöneticilerin Zaman Yönetimi
Kavramı: Özel Sektörde Bir Uygulama
A. Sinan ÜNSAR
Eray BİRİNCİ
Yöneticilerin başarılı olmaları zamanı etkin kullanmalarına bağlıdır. Yöneticilerin zaman yönetimi kavramını iyi bilmesi ve bunu iş hayatına
uygulaması gerekir. Bu makalede Türkiye’de
faaliyette bulunan bir holdingin değişik departmanlarında görev yapan yöneticilerin zaman
yönetimi konusundaki tutumları belirlenmeye
çalışılmıştır.
...................................................Sayfa: 81
7.
Türkiye - Mısır İktisadi İlişkileri
(2000-2012)
Yusuf BAYRAKTUTAN
M. Hilmi ÖZKAYA
2010 sonrasında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da
demokratikleşme çabaları Arap Baharı formunda yükselirken Türkiye’nin bölge ülkelerine tarihi ve kültürel yakınlığına rağmen iktisadi ve siyasi ilişkilerde potansiyelini yeterince değerlendirmediği anlaşıldı.
...................................................Sayfa: 91
Download