Sevgili Üyelerimiz, Eksik ya da cins düzeyinde verilmiş olan yabancı

advertisement
Hypericum perforatum L.
Sevgili Üyelerimiz,
Eksik ya da cins düzeyinde verilmiş olan yabancı ot fotoğraflarından sizler tarafından çekilmiş
olanları © simgesi ve adınızı yazarak gönderirseniz ilgili bölümlerde yayınlanacaktır.
Diğer İsimleri:
Türkçe: San kantaron, Kılıç otu, Kızıl ot
İngilizce: Hard boy, St. John's wort
Çevre İstekleri: Güneşli, kuru ve kireçli ortamları sever. Bağlar, meyve bahçeleri, boş alanlar, yol
kenarlarında sık rastlanır.
Morfolojisi: Çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Gövde tüysüz ve üst kısmı dallanmış olup 30 - 60 (100) cm
boylanabilir. Yapraklar karşılıklı olarak dizilmiş küçük, oval, 5 - 35 mm boyda ve koyu noktalıdır. Çanak
yapraklan yeşil, 5 adet, 6 mm uzunlukta ve gutteler ihtiva eder. Taç yapraklan (5) 10 -15 mm uzunlukta
eliptik, altın sansı renkte üzerinde çizgi ve noktalar bulunur. Çiçeklenme zamanı haziran - ağustos aylandır.
3 parçalı bir kapsül içerisinde oluşan tohumlar 0,8 - 1 mm uzunluk ve 0,3 - 0,4 mm çapında silindir
formunda, üst yüzeyi pütürlü ve siyahımsı kahverengi renktedir.
Diğerleri: Hypericin, eterik yağlar, tanen, flavonoid içerir. Sinirsel depresyonlarda, yatak ıslatmalarında,
mide, bağırsak safra kesesi rahatsızlıklarında, yara ağrılarını dindirmede kullanılır.
Türler Arasındaki Ayırım: Hyperiçum perforatum da yapraklar 5 - 35 mm, taç yapraklar ise 8 t 15 mm iken
H. crispum L. de yapraklar 3 - 2 0 m m v e kenarları dalgalı, taç yapraklar ise 5 - 7 mmdir (Özer ve ark.,
1999).
Zehirliliği: Bu yabancı ot içerisinde tedavi amacıyla kullanılmasını sağlayan bir çok madde vardır ancak
bitki ekstarktından elde edilen flavonoid-aglycone quercetin’in mutagenik etkisi olduğu ve toksik etkisinin
de bununla ilişkilendirildiği düşünülmektedir (Frohne and Pfander, 2005).
Kaynaklar
FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson
Publishing, Sh. 469.
ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları
(Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap
Serisi No: 16.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards