Boreava orientalis Jaub and Spach

advertisement
Boreava orientalis Jaub and Spach.
Sevgili Üyelerimiz,
Eksik ya da cins düzeyinde verilmiş olan yabancı ot fotoğraflarından sizler
tarafından çekilmiş olanları © simgesi ve adınızı yazarak gönderirseniz ilgili
bölümlerde yayınlanacaktır.
Sinonimi: Familyası: Brassicaceae (Cruciferae)
Diğer İsimleri:
Türkçe: Sarı ot, Sarı çiçek, Kırşahak
İngilizce:Yellow weed
Çevre İstekleri: Kurak, tınlı ve-killi toprakları sever. Özellikle buğday, arpa ve yulaf
içerisinde ve nadas alanlarının önemli bir yabancı otudur. Bunun yanında meyve ve sebze
alanlarında, endüstri bitkilerinde, baklagil ve yem bitkileri ile boş alanlarda görülür.
Morfolojisi: 30 - 60 cm. boylanabilen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Gövde mavimsi yeşil
renktedir ve 2 - 10 adet dallanabilir. Geniş bir taç oluşturur ve kazık köklüdür. Yapraklar
mumlu bir tabaka ile örtülü ve etlidir. Kenarları düz, mızrak ucu şeklinde uca doğru sivrilir ve
tabanda sapa sarılmış durumdadır. Alt yapraklar daha geniş ve oval üst yapraklar daha
küçüktür. Çiçekler bileşik salkım formunda, taç yapraklar açık sarı ve 4 - 5 mm uzunluktadır.
Çiçeklenme nisan - mayıs aylarındadır. Meyveler 8 - 10 x 7 mm boyunda, kabuklu ceviz
formunda ve üzerinde uzunlamasına dalgalı kanat şeklinde, çıkıntılar bulunur. Meyve içinde
yumurta formunda bir tek tohum vardır. Bir bitki ortalama 400 tohum verir. Üremesi
tohumladır. Tohumlar toprağın derinliklerinde yıllarca çimlenme kabiliyetini koruyabilir (Özer
ve ark., 1999).
Kaynaklar
ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli
Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards