Acroptilon repens (L - Türkiye Herboloji Derneği

advertisement
Acroptilon repens (L.) DC
Sinonimi: A. picris (Willd.) DC., Centaurea
picris Pall.ex Willd., C. repens L., Serratula
picris (Willd.) Bieb.
Sevgili Üyelerimiz,
Familyası: Asteraceae (Compositae)
Diğer isimleri:
Eksik ya da cins düzeyinde verilmiş
Türkçe: Kekre, Acımık
olan yabancı ot fotoğraflarından sizler
İngilizce: Russian knapweed
tarafından çekilmiş olanları © simgesi
Çevre İstekleri: Buğday olmak üzere hububat
ve adınızı yazarak gönderirseniz ilgili
ve diğer pek çok kültür bitkisi içerisinde,
nadas alanlarında, yol kenarlarında, sulama
bölümlerde yayınlanacaktır.
kanalları kenarında ve boş alanlarda zararlı
olan bir yabancı ottur.
Morfolojisi: Çok yıllık, sürünücü, yatay kökleri ile çoğalan otsu bir bitkidir. Bitki 16-40 cm
boylanabilir ve tabandan itibaren dallanır. Yapraklar basit saplı, elips şekilli ve (alternat)
almaşık dizilişlidir. Rozet yaprakları düzensiz loblu ve 5-10 x 1-2,5 cm boyutlarında üst
yapraklan ise daha küçük lobsuzdur (düz). Gövde ve yapraklar üzerinde ince, yumuşak gri
renkli tüyler bulunur. Çiçek tablaları 12-17 mm kadar çapta ve tektir. Çiçekler başçıkta çok
sayıda ve tüpsüdürler. Çiçekler pembemsi veya morumsu renktedir. Tohumlar 2-4 x 2 mm
boyutlarındadır. Tohumları hububat ürününe karıştığında kalitesini bozmaktadır. İçeriğinde
bulunan zehirli kimyasal maddeler nedeniyle bitkiyi yiyen atlarda zehirlenmeler görülmektedir.
Çok fazla yenmesi durumunda ölüme kadar gitmektedir (Özer ve ark., 1999).
Kaynaklar
ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli
Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards