B*Y 431

advertisement





Gıdalar aslında onlara bulaşan mikroorganizmaların
gelişmesi neticesinde bozulur.
Gıdalar, besin değerlerine ve su içeriklerine bağlı
olarak, mikrobiyal gelişime duyarlılıkta oldukça
farklılık gösterirler.
Dayanıklı ve yarı-dayanıklı gıdaların bozulmayla ilişkili
olarak sınırlı raf ömürleri vardır.
Çeşitli mikroorganizmalar bozulmayı indükler ve bazı
gıda bozukluğu yapan mikroorganizmalar potansiyel
patojen de olabilir.
Bir besin maddesinde gelişerek çoğalan
mikroorgannizmaların ürettikleri toksinler de gıda
zehirlenmelerine yol açabilir.





Salmonellozis
Patojenik Escherichia coli
Campylobacter
Listeriozis
Gıda Orijinli Diğer Enfeksiyon Hastalıkları



Gıda-orijinli hastalıklar gıda zehirlenmesi ve
gıda enfeksiyonlarını kapsar. Gıda zehirlenmesi
mikrobiyal toksinlerin faaliyeti sonucu oluşur.
Gıda enfeksiyonları ise vücutta
mikroorganizmaların gelişimi yoluyla ölçülür.
Gıdadlardaki mikroorganizma gelişimini
örneklemek için özel teknikler kullanılır.
Stafilokokkal Gıda Zehirlenmesi
Klostridiyal Gıda Zehirlenmesi
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards