özgeçmiş - Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Unvan / Adı Soyadı Uzman Psikolog Çisem UTKU
E-Posta:
[email protected]
Telefon:
(312) 202 54 17
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Adres:
Eğitim
Mezuniyet Tarihi
2011
2007
2004
Derece
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Alan
Kurum
Deneysel Psikoloji
Klinik (Uygulamalı) Psikoloji
Psikoloji
İdari Görevler
2007-Halen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Yayınlar
a. Uluslararası Atıf İndekslerine (SSCI/SCI) Giren Yayınlar:
Sayın A, Oral N, Utku Ç, Baysak E & Candansayar S. (2010). Theory of Mind in
Obsessive compulsive Disorder: Comparison with Healthy Controls. European
Psychiatry, 25, 116-122.
b. Diğer Uluslararası Atıf İndekslerine (Psyc-Info, Embase, PubMed,
MedScape, Index Copernicus, BioMed vb) Giren Yayınlar:
Şahin, S., Yüksel, N., Utku, Ç., Eren Bodur, N., Karaer Karapıçak, Ö., Çağatay
Birer, N. & Kaya (Basımda). Bellek İşlevselliği Ölçeği’nin Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi
Karaer-Karapıçak, Ö., Aslan, S. & Utku, Ç. (2012). Panik Bozukluğu,
Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriaziste Sağlık Kaygısı. Bilişsel
Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 43-51.
Sargın, A. E., Özdel, K., Utku, Ç., Kuru, E., Yalçinkaya Alkar, Ö. & Türkçapar, M.
H. (2012). Sıkıntıya Dayanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(3), 152-161.
c. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:
Durak-Batıgün, A. & Utku, Ç. (2006). Bir Grup Gençte Yeme Tutumu ve Öfke
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 65-78.
Erdoğan, S., Aslan, S., Utku, Ç., Karaer-Karapıçak, Ö., Çapraz, İ.& Karabacak, N.
(2011). Kafa travması sonrası gelişen bellek bozukluğu ve epilepsi: Bir olgu
sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(3), 233-236. (in Turkish).
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
d. Uluslararası Kongre Bildirileri
e. Ulusal Kongre Bildirileri
Aslan, S., Aktürk, B. Utku, Ç. & Baş, Ö. (2013). Insomniayla İlişkili İşlevsiz İnançlar ve Davranışlar
Skalası (DBAS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Ön Çalışması. TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik
Eğitim Sempozyumu. Antalya, Türkiye.
Utku, Ç. & Cangöz, B.(2012). Obsesif Kompulsif Hastaların Duygusal Bellek İşlevleri Açısından
İncelenmesi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Universitesi, İstanbul.
Utku, Ç., Cangöz, B. & Baran, Z. (2012). Eşik Altı Ve Eşik Üstü Sunumun Obsesif Kompulsif
Bozukluğu Olan Hastalarda Örtük Duygusal Bellek Performansı Üzerindeki Etkileri. 17. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Universitesi, İstanbul.
Bilimsel/Mesleki Dernek Üyelikleri
Türk Psikoloji Derneği
Download