Sayı : 75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/3817 İzmir, 30/04/2015 Konu

advertisement
Sayı
Konu
:
:
75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/3817
Türkiye-Slovakya İnovasyon
Teknoloji Forumu
İzmir, 30/04/2015
e-ileti
Sayın Üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; Slovakya Başbakanı Robert
Fico'nun Türkiye'ye resmi ziyareti vesilesiyle 14 Mayıs 2015 Perşembe günü 12:30-16:00 saatleri
arasında İstanbul TOBB Plaza'da Türkiye-Slovakya İnovasyon ve Teknoloji Forumu düzenleneceği
bildirilmekte olup taslak program ve Slovakya heyet listesi ekte sunulmaktadır.
Ziyaret kapsamında ülkemize gelecek olan heyette Slovakya'nın önemli enerji (enerji
verimliliği), inşaat (mimarlık), altyapı, otomotiv ve yan sanayi, elektrikli makine ve cihazlar,
mühendislik, metalurji, kimya, sanayi, gıda, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yer
aldığı belirtilmekte olup, bu firmaların aynı zamanda inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarıyla da öne çıktığı
ifade edilmektedir. Slovakya'da Avrupa Birliği Horizon 2020 programı çerçevesinde 2014 ve 2020
yılları arasında 80 milyar Euro tutarında Ar-Ge yatırımı gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.
Slovakya'da inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi
açısından önem arz eden toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin 12 Mayıs 2015 Salı günü
17:00'a kadar http://anket.deik.org.tr/Anket/64 adresinden kayıt yaptırmaları beklenmekte olup kayıt
linkinde belirtilen toplantı katılım bedeli dekontunun da DEİK'e (İlgili Kişi: Dilek Tuna, e-posta:
[email protected] ) iletilmeleri rica edilmektedir.
Bilgilerinize sunarım.
İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter
Ek: Taslak Program ve Heyet Listesi
5070 sayılı kanun gereğince İ.Cumhur
İşbırakmaz (30.04.2015 17:43:17)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:221853487201543010181
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Necdet
1/1
Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:221853487201543010181. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards