Külleme Hastalığı - Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

advertisement
FINDIKTA KÜLLEME
HASTALIĞI
Hastalık etmenlerinin yaprakların alt
kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst
kısımlarda
renk
açılmaları,
sarımsı
beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Bu
Hastalık etmeni bir fungus olup, kışı
lekeler
zamanla
kahverengileşir.
yere dökülen yapraklarda ve hastalıklı
Hastalanan yapraklarda kuruma, kıvrılma
bitki artıklarında geçirir ve rüzgarla yayılır.
ve vaktinden önce dökülmeler olur.
İlkbaharda
gelişme
sezonunun
erken
döneminde yapraklar, genç sürgünler ve
Beyaz
çotanaklar üzerinde belirtiler oluşturur.
kolonilerin
gözle
içinde
hastalık
görülebilen
küçük,
Yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki
etmeninin
yüzeyinde de oluşabilir.
yuvarlak kahverengi, parlak kırmızı ve
siyah renkte oluşumlar olur. Daha sonra
yapraklar
giderek
kahverengileşmeye,
gevrekleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Bu
şekilde hastalığa yakalanan yapraklar
vaktinden önce dökülürler.
Genç sürgünlerde ve çotanaklarda
zuruf yüzeyinde ilk önce un serpilmiş gibi
bir görüntü oluşur. İlerleyen dönemde
renkte matlaşma ve kahverengileşme
meydana gelir. Özellikle erken dönemde
hastalığa
yakalanan
kurumalar gözlenir.
çotanaklarda
MÜCADELESĠ
Kültürel Önlemler :
koşulları ortadan kalkıncaya kadar
ilaçlamalara devam edilir.
 Bulaşma kaynağının azaltılması için
 Son ilaçlama ile hasat arasında
dökülen yapraklar yok edilmelidir.
geçmesi
 Hastalıklı bitki artıkları toplanmalı,
gereken
süreye
dikkat
edilmelidir.
bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve
imha edilmelidir.
T.C.
GĠRESUN VALĠLĠĞĠ
Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 Budama iyi bir hava sirkülasyonu ve
güneşlenme
sağlayacak
şekilde
Fındıkta Külleme Hastalığı
yapılmalıdır.
 Yabancı ot mücadelesine önem
verilmelidir.
Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri yetkili
Kimyasal Mücadele :
 1. İlaçlama : Hastalık bahçede ilk
kişilerce yazılacak REÇETE karşılığında Bitki
görülür
Koruma Ürünleri Satış Bayilerinden alınarak
görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
önceki yıllarda hastalık görülmüş ise,
sahibi kişiler tarafından atılmalıdır.
defa
meyve
çıkıyorsa,
belirtiler
(çotanak)
bağlama
döneminde ilaçlamaya başlanır.
 2. ve diğer ilaçlamalar : İklim koşulları
ve kullanılan Bitki Koruma Ürününün
etki süresi dikkate alınarak, hastalık
Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ġubesi
Adres
:
Santral
Fax
e-mail
web
:
:
:
Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
28200 GĠRESUN
0 454 215 16 72 - 73
0 454 215 73 95
[email protected]
www.giresuntarim.gov.tr
2016
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards