Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Toplam Kalite Modellemesi

advertisement
Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe
Toplam Kalite Modellemesi
Erdal Kaya
30 Mayıs 2013
GAZDAŞ Yönetim Sistemleri Yönetici (V)
TOPLAM KALİTE NEDİR?
TOPLAM KALİTE bir felsefedir.
Toplam kalite yönetimi: Müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için
kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım
ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır.
Toplam kalite yönetimi: Birçok unsurlarıyla hiç de yeni olmayan bir yönetim
anlayışı, bir strateji oluşturma, sürekli gelişme ile kurum ve kuruluşların
vazgeçilmezliği, ayakta kalmak için uygulanan bir yönetim felsefesidir;
sürekli iyileştirme ve geliştirmedir.
Toplam kalite yönetimi, Zorlu rekabet ortamında değişen koşullara adapte
olarak, kendini geliştirerek, değişen müşteri tatmini kriterlerini zamanında
yakalayıp, varolan boşlukları doldurarak hayatta kalmak ve başarılı olmak
isteyen firmalar için çağdaş yönetim anlayışlarından biridir.
TOPLAM KALİTE NEDİR?
Toplam Kalite Yönetimi
(Modellemede esas alınan):
Çalışanların, müşterilerin, paydaşların, tedarikçi ve
toplumun katılımı ile bugün ve gelecekteki ihtiyaç
ve beklentilerin ötesine geçmek için gerekli
yönetimin oluşturulması ve sürekli geliştirilmesidir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Yönetim
SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME
ve GELİŞTİRME
Tüm Taraflar
İhtiyaç ve Beklentiler
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
YÖNETİM
ÇALIŞANLAR
MÜŞTERİLER
SÜREÇLER
TOPLUM
PAYDAŞLAR
TEDARİKÇİ
İHTİYAÇ VE
BEKLENTİLERİN
KARŞILANMASI
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
YÖNETİM
TOPLUM
ÇALIŞANLAR
MÜŞTERİLER
TEDARİKÇİLER
PAYDAŞLAR
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME
SİSTEM YAKLAŞIMI
GİRDİLER
DIŞ ÇEVRE
ÇIKTILAR
TÜM SÜREÇLER
İhtiyaç ve Beklentilerin karşılanması için Tüm
Süreçleri birbirleriyle bağlantılı bir sistemi
tanımlamalı, anlamalı ve yönetmeliyiz.
YENİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME
PLANLA
DEĞERLENDİR
ÖLÇ
ÖLÇEKLENDİR
UYGULA
* Stratejik Planlama * Risk Yönetimi
* Süreç ve Dokümantasyon Yönetimi
* Bilgi Yönetimi
* Öneri ve Takdir Süreci
* Performans Değerlendirme
* İç Denetim
* Müşteri Algı ve Beklentileri
* Toplum Algısı
* Tedarikçi Değerlendirme
* Tedarikçi Beklentileri
* Paydaş Beklentileri
* Sözleşme Yönetimi
* Mevzuat Değerlendirme
* Dış Denetim
* Planla
* Ölçeklendir
İş Süreçleri
* Çalışan Memnuniyeti
* İhbar Yönetimi
* Müşteri Memnuniyeti
* İşletme Süreci
* Hedefler ve Gerçekleşme
* Yapım Süreci
* Uygula * Ölç * Değerlendir
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Download