Sayın Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

advertisement
YAPI DENETİM KURULUŞLARI
BİRLİĞİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
_ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sayın Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilileri, bir süredir görüşemedik. Hakedişlerimizin İl Müdürlüğümüzden
geçmeden ödenme kararından sonra birlikte olmanın gereksiz olduğu düşüncesi hâkim olmuşa benziyor. Oysa
bu karar sadece İstanbul için alınmış idi, İzmir’de bu kararın alınması Müdürlüğümüzle birlikte Derneğimizin
katkıları ve görüşmeleri ile olmuştur. Bu sonuçla küçük te olsa şu anda altından kalkamadığımız borçla ortada
kalmış görünüyoruz. Birlik olmak ne olursa olsun her zaman için bir güçtür. Biliniz ki örneğin Müteahhitlik
konulu birlikteliklerde özellikle iş alma ya da fiyat konusunda hiçbir anlaşma zeminleri olmamasına rağmen
“temsil edilme” kaygısıyla dernekleriyle, birlikleriyle hep ayakta durmaktadırlar. Unutulmamalı ki derneğimiz
Bakanlığımızın bütün yazışmalarında, duyurularında, görüş alışlarında Odalarımız, Müteahhitlik dernekleri, İlgili
idareler ile bir tutulmakta ve muhatap alınmaktadır. Size iletilen herhangi bir yazının dağıtım bölümüne
baktığınızda bunu görebilirsiniz. İl Müdürlüğümüzce İzmir’le ilgili tüm konularda iletişim olarak tam bir
birlikteliğimiz devam etmektedir. Bakanlık iletişiminde Odalar ve Müteahhitler Derneği ne ölçüde söz sahibi ise
biz de o kadar söz sahibiyiz ki bu hemen vazgeçilecek, feda edilecek bir konum değildir.
Biz Yönetim Kurulu olarak yaptığımız son toplantıda her koşulda var olabilmek için bir sonraki genel kurula
kadar ayakta durmak adına yapabileceğimiz her şeyi yapma kararına vardık. Gerekirse aramızda bulunmayı
arzu etmeyen arkadaşlarımızla yollarımızı ayırabilir, birlik olmanın yararlı olduğuna inanan ve vecibelerini
yerine getiren kuruluşlarımızla devam ederiz. Zaten son zamanda yaptığımız toplantılarda katılım sadece belirli
kuruluşlarımızla sınırlı kaldı. Biz yönetim kurulu olarak destek aldığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer
verimli bir şekilde birlikte olabileceğimiz arkadaşlarımızı bilirsek gelmeyenlerin üzüntüsünü yaşamadan yararlı
olmaya çalışırız.
Ancak dernek gibi kurumların ayakta durması için asgari düzeyde gelir elde edilmesi şarttır. Ödemelerini
düzenli yapan arkadaşlarımızı ayrı tutarak söyleyelim ki bazı arkadaşlarımız başta söylediğimiz nedenlerle
telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir. Bu durum üzücü olduğu kadar kırıcıdır da. Yapı Denetim Kuruluşları
Derneği gibi bir oluşumda bir araya gelindiğinde “verimli ve yararlı olma” adına para konuşulması yerine neler
yapılabileceği tartışılmalıdır. Her şey hakedişlerin ödenmesi için harcanacak çaba değildir, İlgili İdarelerle teknik
sorunların çözülebilmesi için görüşmeler yapılması, Meslek Odaları ile ortak konuların konuşulması, eğitimler
düzenlenmesi gibi konular çok daha önemlidir. Biz Yönetim Kurulu olarak enerjimizi bu yönde yoğunlaştırmak
istiyoruz.
Önümüzdeki hafta bir kaç arkadaşımla birlikte “Kentsel Dönüşüm” konulu bir eğitim için üç gün Ankara’da
olacağız. Bu arada “Yapı Denetim” ile ilgili görüşmeler yapacağız. Dönüşte de tüm arkadaşlarımızı davet edip
ortaya çıkan görüşleri paylaşacağız. O güne kadar arkadaşlarımın yukarıdaki konular üzerinde düşünmelerini ve
mümkünse söylediğimiz toplantıya kadar her kuruluşun maddi , manevi, teknik, her konuda ortaya koyacakları
katkıyı düşünmelerini istiyorum.
17 Haziran’dan sonra ilk fırsatta yapacağımız toplantıya kadar tüm kuruluşlarımıza sağlıklı, başarılı ve kazançlı
günler diliyorum.
M. Osman AKBAŞAK
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Download