Rusya İnfografik

advertisement
RUSYA FEDERASYONU
Ülke görünümü (2016):
Rusya Dış Ticareti:
Nüfusu:146,5 milyon
(2016, RF Federal State Statistics Service)
Rusya’nın ithalatında başlıca ürünler:
Nükleer reaktör, makine, elektronik, kara
taşıtları, ilaç ve farmakolojik ürünler
Ülkedeki Türk nüfusu:
69.309 (Ocak 2016 itibariyle)
İşsizlik oranı: %5,4
Rusya’nın ihracatında başlıca ürünler:
Petrol, doğalgaz, demir-çelik, gübre, makine
GSYİH: 9.092 ABD Doları
(2015, güncel kur, WB)
Rusya’nın ithalatında ilk 5 ülke:
Dünya Bankası Is Yapma Kolaylıgı Endeksi:
190 ülkeden 40. Sırada (2017, WB)
Ülkede sanayi petrol ve doğalgaza dayalıdır.
Genel Ekonomik Görünüm:
2015 yılında Rusya’nın aldığı doğrudan
yabancı yatırım:
4,8 milyar ABD Doları
Rusya, Türkiye’nin ihracatında 2’nci,
ithalatında ise 3’üncü sıradadır. (2016, TÜİK)
Rusya, Türkiye’nin 3’üncü en büyük ticaret
ortağı konumundadır.
Rusya’da faaliyette bulunan Türk firma sayısı
3.000 civarındadır.
2015 yılında Rus vatandaşların Türk emlak
sektöründeki yatırımları:
300 milyon ABD Doları
Türkiye’de Rus yatırımlarının toplam
değerinin 10 milyar ABD Dolarının üzerinde
olduğu tahmin edilmekte.
(Akkuyu santrali hariç).
Türk müteahhitlik sektörünün 2015 yılında
Rusya’da üstlendiği proje tutarı:
4,3 milyar ABD Doları
2016 yılında ilk 5 ayda Türkiye’yi ziyaret eden
Rus vatandaşlarının sayısı bir önceki yıla göre
% 82,8 oranında azaldı.
Çin, Almanya, ABD, İtalya, Japonya
(2015, bu sıralamada Türkiye %2,2’lik pay ile
9. Sırada yer almaktadır.) - RF Federal State
Statistics Service
Rusya’nın ihracatında ilk 5 ülke:
Hollanda, Çin, Almanya, İtalya, Türkiye
(2015) - RF Federal State Statistics Service
Türkiye – Rusya Fed. Ticaret Rakamları
(T.C. Ekonomi Bakanlığı 2016)
Toplam Dış Ticaret Hacmi:
16,8 milyar ABD Doları
Türkiye’den Rusya’ya Yapılan İhracat:
1,8 milyar ABD Doları
Başlıca ihracat kalemleri:
Meyve ve sebze
Kara taşıtları için aksam ve parçaları
Tekstil ve petrol ürünleri
Türkiye’nin Rusya’dan Yaptığı İthalat:
15 milyar ABD Doları
Başlıca ithalat kalemleri:
Petrol ve petrol ürünleri
Taş kömürü
Alüminyum ve demir
Toplam Dış Ticaret Dengesi:
Rusya lehine 13 milyar ABD Doları
Yararlı Bilgiler
Potansiyel yatırım alanları:
Müteahhitlik, turizm, tekstil, yaş meyve ve
sebze, otomotiv yedek parça üretimi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx)
Faks : (90) (212) 270 30 92
E-Posta : [email protected]
Rusya tarım alanında daha fazla yatırım,
altyapı ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor.
Download