Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyaya İlişkin 2014

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen
Eşyaya İlişkin 2014/7 Sayılı Genelge Yürürlüğe
Girdi
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin 24/3/2014 tarihli
2014/7 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile vatandaşlarımızın
posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışından gelen eşyasına ilişkin olarak
gümrük
uygulamalarından
kaynaklı
sorunlar
çözülmüştür.
Yapılan düzenlemeler kapsamında;
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın dolaylı temsil kapsamında
posta idaresi ve hızlı kargo firmalarınca beyanına ilişkin çerçeve net olarak
belirlenmiş böylece vatandaşlarımızın bu yolla gelen eşyası için beyan yetkisi
dışında değerlendirilerek ordino, terminal ücreti, ardiye, müşavirlik hizmeti bedeli
gibi ilave ücretler tahsil edilmesinin önüne geçilmiştir.
Posta ve hızlı kargo yoluyla muafen ithali yasak olan ürünler ayrı ayrı sayılarak
vatandaşlarımızın önceden bilgilendirilmesi ve bu mahiyetteki eşyayı ithal ederek
sorun
yaşamalarının
önüne
geçilmesi
amaçlanmıştır.
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilmesi
Genelge ile yasaklanan eşyanın firmalara numune olarak gelmesi durumunda
teslimi mümkün değilken, eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi ve
mevzuattaki diğer şartların karşılanması halinde bu kapsamdaki eşyanın firmalarca
muafen ithaline imkan verilmiştir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük memurunca alıcı şahsın
hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kesin olarak kanaat getirilmesi durumu saklı
kalmak üzere, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor
raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, girişine izin verilmiştir.
Posta
ve
hızlı
kargo
yoluyla
gelen
eşyanın
vergilendirilmesinde
sigorta
belgelerindeki kıymet yerine eşyanın gerçek kıymetinin esas alınması sağlanarak,
tahsil edilecek verginin hesaplanmasında yaşanabilecek yanlışlıkların önüne
geçilmiştir.
Kıymeti 75 Avroya kadar olan eşyanın, bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip
gelmediğine ve ticari miktar ve mahiyet arz edip etmediğine bakılmaksızın posta
idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından beyan edilebilmesi hususu netleştirilerek
bu
konuda
yaşanan
uygulama
farklılıklarının
önüne
geçilmiştir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download