Hızlı Kargo Taşımacılığı Sektöründe Yeni Dönem

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Hızlı Kargo Taşımacılığı Sektöründe Yeni Dönem
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri kendi uygulamalarına dahil etmeyi ilke edinen Bakanlığımız
hızlı kargo sektörü ile yeni bir proje geliştirmiş ve sonucunda Ülkemiz hızlı kargo taşımacılığında, eşya
tasnifinin otomatik barkod okuyucu ve bant sistemi kullanılarak yapılması uygulamasına
geçilmiştir.
Vatandaşlarımızın eşyasını teslim alma süresini mümkün olan en kısa süreye indiren yeni uygulama
ile birlikte yurtdışından gelen gönderilerin otomatik barkod okuyucu ve x-ray kontrolünden geçirildikten
sonra otomatik olarak gümrük işlemi türüne göre belirlenmiş bantlara yönlendirilmesi
sağlanmıştır.
Böylelikle, hızlı kargo gümrük işlemlerindeki insan faktörünün etkisi asgariye indirilmiş, teknolojik
imkanlardan
daha
fazla
faydalanılması
sağlanmıştır.
Söz konusu uygulama ile artık yurtdışından gelen ve her biri ayrı gümrük işlemi gerektiren eşyanın
kategorizasyonu
hızlıca
ve
hatasız
yapılabilmekte
ve
gümrük
işlemleri
kısa
sürede
tamamlanabilmektedir.
Eşya varmadan gelen bilgiler ışığında yapılan risk analizi sonucunda fiziki muayeneye tabi tutulacak
gönderiler otomatik barkod okuyucudan geçtikten sonra ayrı bir banta otomatik olarak yönlendirilmekte
böylelikle tasnif hatalarından kaynaklı gecikmeler ve yanlış uygulamaların önüne geçilmektedir.
Ayrıca, eşyanın otomatik barkod okuyucudan geçirilmesiyle oluşturulan gönderilerin elektronik listesi
ile eşyanın varışı öncesinde alınan bilgiler çakıştırılarak eksiklik ve fazlalık tespiti kolaylıkla
yapılabilmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download