MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :12765636/161.99
Konu :Merkezi Bilge Şifresi
30.04.2014 / 129854
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilindiği üzere, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci
olarak yetkili kılınabileceği hüküm altına alınmış, buna ilişkin usul ve esaslar ise 10/03/2013 tarihli
ve 28583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı
Kargo Taşımacılığı) düzenlenmiştir.
Hızlı kargo firmalarının söz konusu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması
için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması veya gümrük müşaviri ya da gümrük
müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca gerek söz konusu Tebliğ ile hızlı
kargo firması bünyesinde istihdam edilen gümrük müşavirlerinin Tebliğ hükümleri dışında gümrük
müşavirliği faaliyetinde bulunamayacakları belirlenmiştir.
Öte yandan, sadece hızlı kargo firmasının gümrük işlemlerini bir sözleşmeye bağlı olarak yerine
getirmek isteyen gümrük müşavirleri ise hem hızlı kargo firmasına hem de diğer firmalara dolaylı
temsil suretiyle hizmet verebilmektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bu konu da hızlı kargo firması ile bir sözleşmeye bağlı olarak gümrük işlemi yapan gümrük
müşavirlerinin başkaca bir şifre alarak (mf veya gm ile başlayan) veya aldıkları şifre ile dolaylı temsil
suretiyle hem hızlı kargo firmalarına hem de diğer firmalara hizmet verebilmelerine imkan
sağlayacak sistemsel düzenleme yapılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Halit HANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM :
Tüm Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download