Türk-Alman Üniversitesi

advertisement
Türk-Alman Üniversitesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Matematik I
ECTS
Kredisi
6
Ders
(saat/hafta)
3
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
MFI101
Uygulama
(saat/hafta)
2
Dersin Yarıyılı
1
Laboratuar
(saat/hafta)
Almanca
Lisans
Zorunlu

Yüz Yüze

Prof. Dr. Ziya Şanal
Prof. Dr. Ziya Şanal
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Mekatronik mühendislerinin bilmesi gerekli olan orta ve
yüksek seviye matematik bilgilerini sunmak, mühendislik
uygulamalarına ait örnekler vermek ve ilgili mekanik
(statik, dinamik), termodinamik, simulasyon, elektrik,
elektronik ve diğer derslerin ihtiyacı olan matematik
bilgilerini öğrenciye kazandırmaktır.
Temel mühendislik matematiğine giriş, fonksiyonlar,
matrisler, lineer denklem sistemleri, vektör cebiri,
temel analitik geometri, diferensiyal hesaplar, ekstrem
değerler, çok değişkenli diferensiyal hesaplar,
bilgisayar yardımıya matematik hesaplar, ve bütün bu
konuların mekatronik mühendisliğindeki örnek
uygulamaları.
1
Dersin Öğrenim
Çıktıları
1. Öğrenci, mekatronik mühendisliğinde matematiğin
önemini ve nasıl uygulandığını kavrar.
2. Matematik mantık binasının nasıl kurulduğunu,
sadece formüllerin nasıl kullanıldığını değil,
formüllerin arkasında yatan felsefeyi de anlar.
3. Matematiği kullanarak pratik mekatronik
mühendisliği problemlerini nasıl çözebileceğini
öğrenir.
Kaynaklar
Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar
Ziya Şanal: Mathematik für Ingenieure, 2. baskı.
Teubner Yayınevi.
Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure. Vieweg Yayınevi.
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Mühendislik matematiğinin temellerine giriş
Temel fonksiyonlar
Matrisler ve temel matris işlemleri
Lineer denklem sistemleri
Determinantlar ve invers matrisler
Vektör cebiri
Vektör cebiri
Temel analitik geometri
Diferensiyal kavramı ve türevler
Karmaşık fonsiyonların türevi
Fonksiyonların seri açılımı, ekstremal değerler
Ara Sınav
Newton kök bulma yöntemi ve teknik uygulamalar
Matematikte bilgisayar kullanımı (MAPLE)
Çok değişkenli diferensiyel hesaplar
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı
Katkı Payı
3
10
1
1
Toplam
40
60
100
40
60
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Program Yeterlilikleri
Matematik ve temel bilimlerin temelleri
Mühendislik bilimlerinin temelleri
Elektrik- Elektronik mühendisliğinde
yetkinlik
Makina mühendisliğinde yetkinlik
Bilgisayar bilimleri ve programlama
temelleri
Yazılım kullanma becerisi
Mekatronik sistemlerin analizi ve tasarımı
Mekatronik sistemlerde yer alan mekanik ve
elektronik elemanların tasarımı ve üretim
süreçleri
Mühendislik problemlerinin tanımlanması,
uygun çözüm tekniklerinin belirlenmesi ve
çözümlenmesi
Deneysel çalışma prensipleri ve veri
yorumlama becerisi
Laboratuvar ekipmanlarını kullanma
becerisi
Disiplinlerarası çalışma becerisi
Takım çalışması becerisi
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5









3
14
15
16
17
Yaşam-boyu öğrenmeye hazırlık
Mühendislik etiği, mühendislik
uygulamalarında güvenlik, sağlık, çevre ve
toplumsal katkı bilinci
Sosyal bilimlerde yetkinlik
Sözlü ve yazılı iletişim ve sunum teknikleri
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Ders dışı çalışma
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
14
Süre (Saat)
3
İş Yükü
42
14
15
2
4
28
60
3
3
9
1
1
2
2
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
15
25
179
6
6
4
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards