Uploaded by ozturkoguzhan6019

mekatronik sunum 2

advertisement
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
MEKATRONİK nedir?
MEKANİK
ELEKTRONİK
MEKATRONİK
1
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
MEKATRONİK,
➢ makine elemanlarının ve
➢ elektronik komponentlerin
➢ fonksiyonel veya hacimsel
olarak
➢ bir cihaz
➢ veya bir sistem bünyesinde
entegrasyonudur.
2
MEKATRONİK SİSTEM
➢ makine elemanlarını
➢ sensörler ve aktüatörler dahil
olmak üzere
➢ elektronik kumandaları,
➢ ayar tekniklerinin
➢ gerektirdiği bilgi işlem
unsurlarını ve
➢ yazılımları bünyesinde içerir.
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
Bilgisayar
Kontrol
Sistemleri
Elektrik
Dijital
Sistemler
MEKATRONİK
Elektronik
Hidrolik
Pnömatik
3
Mekanik
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
MEKATRONİK SİSTEM ÖRNEKLERİ
EV ALETLERİ
FOTOĞRAF MAKİNASI
ŞİŞELEME MAKİNASI
4
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
MEKATRONİK SİSTEM ÖRNEKLERİ
RAYLI TAŞIMACILIK
OTONOM ARAÇLAR
SAVUNMA SANAYİ
5
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
MEKATRONİK SİSTEM ÖRNEKLERİ
ROBOT TEKNOLOJİSİ
6
HAVACILIK SANAYİ
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
MEKATRONİK SİSTEM ÖRNEKLERİ
Sağlık sektöründe
➢ hastalık tanım ve
➢ tedavi yöntemlerinde
7
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
Mekatronikciler her şeyi bilir
Çoğu zaman mekatronikciler bir
projenin muhtelif branşlardaki
uzmanlarını bir araya getiren
koordinatörler olarak görev
yaparlar
8
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
GÖREVLER ve FAALİYETLER
➢
Devre şemalarını,konstruksiyon
resimlerini,kullanma talimatlarını okumak
➢
Mekanik,elektrik ve elektronik yapıları
oluşturmak
➢
Mekatronik sistemleri monte etmek
➢
Hazır tesisleri devreye almak,
programlamak,yazılımları yüklemek
9
➢
Tesisleri kontrol etmek
➢
Müşteri hizmetleri sunmak
➢
Mekatronik sistemlerin bakımını ve tamiratını
yapmak
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI
(Örnekler)
10
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI (Bilgisayar destekli Teknik Çizim)
11
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI (Makine Elemanları Mekanizmalar)
12
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI (Elektroteknik - Elektronik)
13
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI (Mekatronik Sistemler)
ELEKTRİK PANOSU İÇ DONANIMI
ELEKTRİK PANOSU
KLEMENS DOLABI
14
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI (Bilgisayarda Programlama)
15
M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E K AT R O N İ K P R O G R A M I
DERS KONULARI (İş Sağlığı ve Güvenliği)
İŞ SAHASINDAKİ RİSKLER
16
Download