press release - Kent Faktoring

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 16 Mayıs 2012
JCR-Eurasia Rating,
Kent Faktoring A.Ş.’yi
yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’,
görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi.
görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Kent Faktoring A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘A (Trk)’ görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1+ (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BB’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla
birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB / (Stabil Görünüm)
BB / (Stabil Görünüm)
A (Trk) / (Pozitif Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
Bankalara ait faktoring kuruluşlarının ağırlığının devam ettiği, makro ekonomik koşullara ve yoğun rekabete bağlı olarak faiz
marjlarının giderek daraldığı bir sektörde faaliyetlerini yerel bazda yürüten Kent Faktoring A.Ş., Süzer Grubu’na ait bir kuruluştur.
Süzer Grubu’nun yatırım ve faaliyetleri; arazi geliştirme, inşaat, enerji, perakende ve finans sektörlerinde yoğunlaşmış durumdadır.
2001 ekonomik krizi sonrasında faaliyetlerini kriz yönetimi kapsamında yavaşlatan Kent Faktoring, 2007 yılı ikinci yarısından itibaren
yeniden ana faaliyet konusuna yoğunlaşmış, takip eden yıllarda da ulaştığı sektör ortalamasının üzerinde büyüme oranlarıyla pazar
payını devamlı olarak artırmıştır.
Tamamlanan mali yılda Süzer Grubu’nun diğer faktoring şirketi Süzer Faktorin A.Ş. ile birleşmesi sonrasında müşteri tabanı genişleyen
ve öz kaynak yapısı güçlenen Kent Faktoring A.Ş., operasyonel giderlerin etkin yönetimi, kar üretimini artıran fiyatlama politikaları,
proaktif ve ihtiyatlı yönetim yaklaşımları ve düşük NPL rasyoları sonucunda ortaya çıkan karlılık performansı sektör ortalamalarının
üzerine çıkmıştır. Sektör genelinde artış eğiliminde olan şüpheli alacaklar ve Kent Faktoring tarafından nispeten düşük olarak ayrılan
karşılıklara rağmen güçlü teminat yapısıyla varlık kalitesini devam ettirmiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan ana ortaklardan Ali Baran SÜZER ile SÜZER ailesi ve diğer Grup şirketlerininın ihtiyaç halinde
finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili
operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER
notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
JCR-ER olarak, Kent Faktoring’in, ortaklarından bağımsız olarak, mevcut bilanço kompozisyonunun ve pazar payının büyütülmesine
yönelik başlamış süreçlerin devam ettirilmesine yönelik JCR-ER nezdinde oluşan kanaat ve yönetim kadrolarının deneyim ve
devamlılığı dikkate alındığında, Kent Faktoring’in bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli bilgi birikimine ve
altyapıya ulaştığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (B) olarak
belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analisti Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2011 by JCR Eurasia Rating. Nispetiye Cad.Firuze Sok. Ceylan Apt. No:1-D:8 Akatlar/İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All of the information has been obtained from sources JCR ER believes are reliable. However, JCR-ER does not
guaranty the truth, accuracy, adequacy of this information. A JCR ER Rating is an objective and independent opinion as to the creditworthiness of a security and issuer, not a
recommendation to buy, hold, sell any security and to issue a loan. This rating report has been composed within the frameworks of SPK (Capital Markets Board of Turkey)
regulations and internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by the NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download