ﻟَﻌَﻟٰﯽ وَاِﻧﱠكَ ﻋَظ۪ ﯾمٍ ﺧُﻟُقٍ

advertisement
Ağustos-1993
KURTULUŞUMUZ
VE
HZ.
PEYGAMBERİN AHLÂK İLKELERİ
Prof. Dr.Şerafeddin GÖLCÜK
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
َ‫كَلَ َع ٰلىَ ُخلُقََ َع ۪ظيم‬
ََ َّ‫َواِن‬
(Kalem: 4)
Değerli Müminler!
Allah Teâla, kitabı Kur'an-ı Kerim'de
Peygamberimiz için; (Kalem 68/4)
"Gerçekten Sen büyük ahlâk sahibisin"
hitabında bulunuyor. Hz. Muhammed
(S.A.S) de, kendisinin "Güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiğini" beyan
ediyor.
Aziz Müslümanlar!
Hz. Peygamberimiz (S.A.S) bütün
insanlığa
Allah
Teâla
tarafından
gönderilmiş son Peygamberdir. İnsanlığın
son rehberi O'dur. İnanç konularında,
ibadet meselelerinde, ahlâk davranışlarda
kendisine tabî olunacak yegane kılavuz,
peşinden gidilecek tek yol gösterici Hz.
Peygamberi-miz'dir.
O'nun hayatı, O'nun bize bıraktığı en
büyük manevi mirası sünneti, insanın ve
topyekün insanlığın kurtuluşu için
ilkelerle, kurtarıcı reçetelerle doludur. Hz.
Muhammed'e (S.A.S) peygamberlik görevi
verilmeden önce de, Muhammedü'l-Emin
diyorlardı. Mekke'de en güvenilen, en
doğru sözlü kimse olarak tanınıyordu.
Hayatı ve sünneti baştan sona itidal,
istikamet, doğruluk, dürüstlük, fazilet,
adalet, tevazu, haya, ahde vefa, vakar,
istişare, kerem, cömertlik, emanete riayet,
insanlık, ibadet ve sayılamayacak pek çok
güzel ahlâkî davranışlarla dolu olan
Peygamberimiz; biz müslümanlar ve bütün
beşeriyet için tek güzel örnektir. O'nun
sünnetlerini kendisine rehber edinen kimse
hem dünyada, hem de ahirette huzur bulur,
mesut ve bahtiyar olur.
Hz. Peygamberimiz (S.A.S) Kur'an
prensiplerini, Kur'an'ın inanç, ibadet ve
ahlâk esaslarını nu-mune-i imtisal, örnek
olmak üzere yaşayan Allah'ın son
peygamberidir. Kalpteki iman, ibadet ve
ahlâk olarak müslümanın davranışlarında
kendini göstermelidir. Müslüman, yaptığı
ibadetin meyvelerini güzel ahlâk olarak
vermeli, hem kendisi, hem diğer
müslümanlar bundan istifade etmelidir.
Meyve vermeyen, güzel ahlâk ve davranış
olarak
amellere,
fiillere,
beşeri
münasebetlere yansımayan iman ve
ibadetin meyvesiz, kuru ağaçtan farkı
yoktur.
Değerli Mü'minler!
Kurtuluşumuz Kur'an'ın talim, tarif
ve tavsiye ettiği hayat tarzındadır.
Kur'an'da Allah bize, mü'min ve müslim
olmayı, kulluğu, ibadeti ancak Allah'a
tahsis etmeyi, bütün işlerimizde de imanımızın ve ibadetlerimizin doğrultusunda
harekette bulunmayı emrediyor. Bunlar
için de bize bir örnek gösteriyor. Bu örnek
son Peygamber, iki cihan güneşi, âlemlere
rahmet Hz. Muhammed Mustafa'dır.
Ne mutlu o kimselere ki, Kur'an-ı
hayatlarına düstur, Hz. Peygamberimiz
Muhammed'i de kendilerine tek örnek
kabul ediyorlar.
Download