23 - 27 KASIM 1998 ANKARA HİL TON OTELi

advertisement
23 - 27 KASIM 1998
ANKARA HİLTON OTELi
"DİNİ KONULARDA TOPLUMUN AYDINLATILMASI VE
DİNİN FARKLI YORUMLANMASINDAN KAYNAKLANAN
PROBLEMLER VE ÇözÜM YOLLARI"
KOMiSYONU
BİLDİRİLERi
DİN VE LAİKLİK İLİŞKİSİ
(ÖZET)
Ethern Ruhi FIGLALI
Din
ile
laiklik
arasındaki
yumuşak
boyunca çok olumlu ve
Avrupa'da yeryüzünde ilahi
ile
siyasi
ifade
din
belirlenmesi
laik rejim,
gücü
ile
ihtiyacını
eden
temsil
ile
kilisenin
de
dayatma
aracı,
olamaz,
olmamalıdır
olmalarını
dindarın
teminatı
sahip
ve
işlerine
ve
dini
dinlerin yerini
egemenliğin
laiklik,
bir
dine
dini
zorunlu
getirir.
Ayrıca
olmasının
zorunlu
şeyden
kılar.
hiçbir
teşkilatların,
karışmamaları
ve
kişinin,
gücünün
fertlerin de kanun önünde
Bu da her
ortadan
devlet
ilkesini
irade
kaynağının
inanan
özgürlüğünü
beşeri
varlığını
siyasete
tam
siyasi ve ideolojik bir
eden
yaşaması
bulunmalarıdır.
vicdan hürriyetinin
dinlerin
inanç
oluşturan
bünyelerinde
öngörmüştür.
Esasen
ifade
kaynağının
sonucu, devleti
doğan
için de kabulü zorunlu bir iman
herhangi
ve
altında
egemenliğin
hakkına
da.
oluşunu
ibadet
bir
hatlarla
ihtiyaçtan
olan laiklik,
değer
vatandaşlar
bilakis
kaldırmaz;
kesin
Bu
kendi
alacak yeni bir dogmalar sistemi,
irade
başka
gücü temsil eden devletin de ruhani
Buna göre pozitif bir
beşeri
devletin,
doğurmuştur.
hür ve serbest
anlamıyla
temsil eden kilise
ilişkilerinin
dünya
dünyevi
söylenemez. özellikle
hükümranlığı
kilise
çatışmaları,
ile
olduğu
tarihi
insanlık
mümessili durumundaki yöneticilerin
egemenliğin
ve
çekişme
ilişkilerin
eşitlik
önce din ve
Bun
şekilde
karşılık
devlet
karıştırılmamaları
gerekfr.
Laiklik teokrasiye yani
Tanrı' yı
iktidarın
ve
egemenliğin
meşru
kaynağı
inancıyla
karşı
olarak
bunu
milli
paylaşmaya
olursa,
açısını
yakın
getirmiş
din
ve
olduğu
Tanrı
ettiğine
adına
bir
iş
ruhban
göre,
gördüğü
sınıfına
İslam,
pekala
dindir.
tarihi ve toplumsal
onun
ve
yanaşmayan
iradeyi temsil
laik zihniyete en
İslam'a
gören
gerçekliği
devlet
işlerine
görülecektir.
74
içinde
yaklaşılacak
farklı
bir
bakış
Download