Sınıfı : 1-2-3-4.Sınıf Dersin Adı : Tüm Dersler Konu : Laiklik Süre : 1

advertisement
Sınıfı
: 1-2-3-4.Sınıf
Dersin Adı
: Tüm Dersler
Konu
: Laiklik
Süre
: 1 Ders Saati-40 dk
Kazamınlar :
a) Uzak kazanım
b) Yakın Kazamın
: 1- Farklı dine inananların biri birini hoş görebilmesi
2- Farklı ibadetleri normal karşılayabilir
:
1- Laikliği algılamaya çalışır.
2- Atatürk'ün din konusundaki görüşlerini öğrenir.
3- Laikliğin Türk toplumuna kazandırdıklarını öğrenir.
4- Dinde zorlama olmadığını anlamaya çalışır.
Araç ve Gereçler
: Derslikte bulunan Atatürk Köşesindeki resimler,Cumhuriyet
kazanımlarını anlatan resimler, bilgisayar veya sunu cihazı ile Atatürk’ün Hayatı ve başarılarının
sunulması, Atatürk Devrimleri Panosu,
İlişkili Dersler
: Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar
Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, gözlem, görselleri okuma
Anahtar Sözcükler (kavramlar): Laiklik, Atatürk, din, ibadet, vicdan, devlet, toplumsal hayat,
Anayasa, farklılıklarımız,
İşleniş : İlgi ve dikkat çekme soruları:
1- Kurtuluş Savaşından önce yurdumuzu kim yönetiyordu?
2- Atatürk'ün Türk toplumuna kazandırdıklarını Atatürk Köşesinden izleyelim
3- İslam dininden başka hangi dinleri biliyoruz?
Esas Devre
:







Osmanlı Devleti, Padişahlık ve Hilafetin kaldırılması,
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve yenilikler,
Anayasa ve yeni toplum düzeni yeni okulların açılması
Din ve devlet işlerinin biri birinden ayrılması
Laiklik nedir, nasıl uygulanmalıdır.
Laiklik olmasaydı neler olabilirdi?
Laiklik dinsizlik değildir.
Öğretmenin Adı Soyadı
Download