EĞİTİM-İŞ 3 Mart 2015 Günü Laiklik Eğitimi Ders Planı Tevhid

advertisement
EĞİTİM-İŞ 3 Mart 2015 Günü Laiklik Eğitimi Ders Planı
Tevhid-i Tedrisat (Öğretimde Birlik( Devrim Yasası’nın 91. Yılı Nedeniyle..
Sınıfı
: 1-2-3-4. Sınıf
Dersin Adı
: Tüm Dersler
Konu
: Laiklik
Süre
: 1 Ders Saati-40 dk.
Kazamınlar :
a) Uzak kazanım
b) Yakın Kazamın
: 1- Farklı dine inananların birbirini hoş görebilmesi
2- Farklı ibadetleri normal karşılayabilir
:
1- Laikliği algılamaya çalışır.
2- Atatürk'ün din konusundaki görüşlerini öğrenir.
3- Laikliğin Türk toplumuna kazandırdıklarını öğrenir.
4- Dinde zorlama olmadığını anlamaya çalışır.
Araç ve Gereçler
: Derslikte bulunan Atatürk Köşesindeki resimler,
Cumhuriyet kazanımlarını anlatan resimler, bilgisayar veya sunu aygıtı ile Atatürk’ün Yaşamı ve
başarılarının sunulması, Atatürk Devrimleri Panosu,
İlişkili Dersler : Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar
Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru - yanıt, gözlem, görselleri okuma
Anahtar Sözcükler (kavramlar): Laiklik, Atatürk, din, ibadet, vicdan, devlet, toplumsal yaşam,
Anayasa, farklılıklarımız,
İşleniş : İlgi ve dikkat çekme soruları:
1- Kurtuluş Savaşından önce yurdumuzu kim yönetiyordu?
2- Atatürk'ün Türk toplumuna kazandırdıklarını Atatürk Köşesinden izleyelim
3- İslam dininden başka hangi dinleri biliyoruz?
Esas Devre
:







Osmanlı Devleti, Padişahlık ve Halifeliğin kaldırılması,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve yenilikler,
Anayasa ve yeni toplum düzeni yeni okulların açılması
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
Laiklik nedir, nasıl uygulanmalıdır?
Laiklik olmasaydı neler olabilirdi?
Laiklik dinsizlik değildir.
Öğretmenin Adı Soyadı
Download