CÖMERTLİK

advertisement
CÖMERTLİK
Şeyh Mehmet Efendi’nin 7 Temmuz 2014 Sohbeti,
As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi rRahmani r-Rahim. Meded ya RasulAllah, meded ya Sadatı Ashabı Rasulullah, meded ya Meşayihına fi ttarikati n-Nakşibendi, meded ya Abdullah Dağıstani, meded ya Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani,
destur. Tariqatuna as-sohbah, wa l-khayru fi jam'iyya. Allah cömert insanı sever.
Şimdi bu ibadetler zaten iki kısımdır. Yani iman şartları, İslam şartları. Kelime-i Şehadet getirmek, namaz
kılmak, zekat vermek. Zekat mühim bir ibadettir. Onu vermek, yani cömertlikle de alakası yok artık onun.
Onu farzdır yani insana. Vermesi farzdır. Onun için verirken sevinerek vereceksin onu. Kalkıp da elin
titreyerek verme. O nasıl bir vücudunda kötü bir hastalık, bir ur olup da çıkıyor, o vücuttan atılıyorsa,
vücudun sıhhate kavuşuyorsa, o zekat parası da senin malının içinde öyle bir şeydir, kötü bir şeydir.
Onu bırakırsan, nasıl vücudu zehirliyorsa o hastalık, bu hak olan zekat senin paran değil, o malın içinde
sana zehirdir. Kötü, kötüdür. Hem yediğini, yediğinden hayır görmezsin. Onu verirsen malın daha çok
çoğalır. Azalmaz. Dediğimiz gibi artık o seninle alakası olmayan bir şeydir. Onu malında, paranın içinde
bırakırsan o hırsızlık yapmış olursun. Yani her taraftan kötülük oluyor sana. Günaha giriyorsun.
Ama cömert insan zekatı az oldu diye ona ilave edip de daha fazla verebilir. İstediği kadar zekat verir.
Zekat niyetine versin. Yüzde 2,5'tan fazla da verebilir zekatım diye. Allah bilir nasıl yani, hesabını Allah
bilir. Allah kabul eder zekat niyetine. Zekat da sen bütün malını sadaka niyetine versen zekat yerine
geçmez. O farz düşmez üstünden. Zekat diye vereceksin. Zekat verirsen fazla gelirse gene zekat niyetine
sadaka olur ama o farzın faziletini kazanmış olursun.
Sen cömertlik yaparsan, Allah Azze ve Celle cömertlerin en cömertidir. O muhakkak bitmeyen,
tükenmeyen hazinelerinden sana ikram edecek. Ama işte nefis ne kadar olsa insana istemez, cimriliği
sever. Allah, Peygamber cömertliği sever. Nefis, şeytan, heva cimriliği sever. Sırf kendisine ister her şeyi,
başkasına olmasın diye.
Bu güzel incelik noktalar da İslam'da var yani. Onları tenbih ediyor ki insan nefsine uyup da helak
olmasın. O zehiri malına, canına sokmasın. Ondan sonra yok şöyle oldu, böyle oldu diye bir de hesap
sormaları var insanların. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, acaba niçin böyle oldum. Yani hatasını da
hiçbir kimse ne görür ne itibar eder hatasına.
www.saltanat.org
Page 1
Öyle bir zamandayız ki kimseye, doğrudan çok az insanlara ki sen böyle bu hatan var diyebiliyorsun.
Ötekilerine hatan var derse, adam bir daha yüzünü göremezsin. Onun için idare ediyoruz, tamamsın,
Allah bilir neden oluyor diye söyleyip dururuz yani. Kimsenin hatasını söyleyemiyoruz. Öyle bir
zamandayız. Nasihat kabul etmiyor kimse. Onun için idare edip de gidiyoruz. Ama insanların kendi
hatalarını görmeleri lazım.
Bu sohbetlerde ufak tefek şeyleri işaret ediyoruz. İnşaAllah hepimiz, sizden önce kendi nefsimize
söylüyoruz. Dediğimiz gibi her insanın nefsinde bu şey var. Shuhhun muta'an diyor. Yani cimrilik yapar
insan, vermek istemez. Ama nefsini yeneceksin. İyi yerlere vereceksin. Münasip yerlere vereceksin.
Çünkü bu zamanın insanı da en fakiri bile para versen eline, adam malayani şeyleri gidip alır, evine çoluk
çocuğu aç kalır, kendi rezil nefis arzularını, sigarasından, bilmem ne kadar abuk sabuk şeyler var şimdi.
Eskiden insan iki keçiyle geçinebiliyordu bir köylü. Şimdi iki yüz keçiyle de geçinemez. Onun için bu
insanlara da vereceğiniz vakit yerine gitsin, dikkat edin. Adamın kumar borcunu, bilmem ne borcunu
ödemeye ona ne zekate gelir ne sadakaya sığar ne insanlığa sığar bu. Yani öyle dikkat etmek lazım. Bu
cömertlik yaptığın vakit, yani kalkıp da bilmem nelere para dağıtmaya cömertlik denmez ona. Hovardalık
denir ona. Yerinde olacak. Her şey yerinde güzeldir. Wa min Allahi tawfeeq. Al-Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=11887&name=2014-07-07_tr_Generosity_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2
Download