İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm/Program

advertisement
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Merkez Bankası ve Para Politikaları
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
ISF12
Dersin
Koordinatörü
3
0
0
4
Öğretim
Elemanları
-
Yard. Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Prof. Dr. Osman OKKA
Bu dersin amacı merkez bankası, merkez bankası politikaları,paranın temelleri,
para politikaları, enflasyon, faiz, döviz kuru teorileri hakkında öğrencilere bilgi
sağlamaktır.
Bu dersin içeriğini, paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi,
kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon
üzerindeki etkileri,para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için
kullanılan metotlar,para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi;
finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları
oluşturmaktadır..
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Düşük
A
G
C
J
Program yeterlilikleri
İşletmeciliğin temel kavramlarını bilme ve değerlendirme;
işletmenin temel fonksiyonları olan yönetim, pazarlama,
üretim, muhasebe, finans vd. alanlarının en az birinde
uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olma.
Bilgiyi çeşitli kaynaklardan elde etme, analiz, kullanma ve
paylaşma becerisi.
Farklı yönetim sahalarında ortaya çıkabilecek problemleri
saptama, tanımlama ve çözme becerisi; çözüme dönük
kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif teknikleri
değerlendirme ve uygulama.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle,
etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni;
kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım
çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma.
1
Orta
Yüksek
X
X
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
1
Para, para teorileri ve politikalarını açıklayabilme.
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme*
Yöntemi
A, G
1
A, J
1
2
Türkiye’nin Uluslar arası Para Fonu (IMF) ile olan
ilişkisini açıklayabilecektir.
3
Merkez Bankası’nın işleyişini ve para politikalarının nasıl
C
uyguladığını açıklayabilecektir.
1
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
Para Teorileri, Miktar Teorisi, ISLM Modeli, İmkansız Üçleme Hipotezi
4
Y=C+I+G+(XM) Denklemi ve IS, GT AND XM Konseptleri ve İç İlişkileri, TürkiyeIMF
İlişkileri
Paranın Arzı ve Talebi, Para Politikalarında Merkez Bankalarının Rolü, Merkez
Bankalarının Bağımsızlığı
Para Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Fonksiyonları
5
Merkez Bankasına Genel Bakış
2
3
6
7
Amerika Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa
Birliği, TCMB ve Senyoraj Hakkı
Munzam Karşılıklar ve Açık Piyasa Operasyonları
9
Federal Serbest Piyasa Kurulu, TCMB ve İngiltere Merkez Bankası’nın Para Politikası
Komiteleri
Uluslararası Para Değişim Piyasası
10
Reel Faiz Oranları, Öngörülen Enflasyon ve Nominal Faiz Oranları
11
Enflasyon
12
Para Aktarma Mekanizması
13
Taylar Kuralı ve Phillips Eğrisi
14
Talep ve Arz Yanlı Politikalar
8
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
2
2
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42.00
Ara Sınav
1
12
0
12.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
12
0
12.00
Toplam Yük
108
Toplam Yük / 30
3,60
Dersin AKTS Kredisi
4
3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards