İmam Hüseyin"in (a.s) Şahadeti ve Rica"ti

advertisement
İmam Hüseyin"in (a.s) Şahadeti ve Rica"ti
vİmam Hüseyin'in (a.s) Dostlarına Kendi Şahadeti ve Rica'tı Hakkında Buyrukları
İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:
"Peygamber (s.a.a) bana şöyle buyurdu: "Ey evladım, yakında Irak'a doğru gitmek zorunda
kalacaksın. Orası peygamber ve peygamber vasilerinin gördükleri yerdir.
"O bölgeye Amura" derler, sen orada şehit olacaksın; seninle birlikte, kılıç ve mızrak
darbesi acısını hissetmeyen ashabından bir grup kimseler şahadete erişeceklerdir."
Sonra hazret şu ayeti okudular:
"Ey ateş dedik, soğu İbrahim'e karşı ve bir zarar verme ona." Savaş, sana ve dostlarına
esenlik olacaktır. O halde onları müjdele"
Ant olsun Allah'a! Eğer bizi öldürürlerse, bizler Peygamberimizin yanına gideceğiz. Daha
sonra Allah'ın istediği kadar durup bekleyeceğim. Sonra ben kabirden ilk çıkacak olan kimse
olacağım.
Babamın ve Kaimimiz Hz. Mehdi'nin (a.f) kıyamı gibi kıyam edeceğim ve Resulullah'ın (s.a.a)
yaşayacağı gibi yaşayacağım. Daha sonra Allah tarafından o güne kadar dünyaya inmemiş
elçiler ve Cebrail, Mikail, İsrafil ve melekler bana nazil olacaklar."
İmam
(a.s)
sözlerine
kabirlerinden
şöyle
çıkacaklar
ve
devam
etti:
melekler
"O
gün
onların
bizim
Şialarımızdan
yüzlerindeki
olan
toprakları
herkes
hepsi
temizleyecekler
cennetteki eşlerini,
makamlarını ve yaşayacakları yerleri onlara tanıtacaklar. O zaman yeryüzünde hiçbir hasta ve
sıkıntılı kimse kalmayacak. Allah-u Teala biz Ehl-i Beyt'in vesilesi ile onlardan sıkıntı,
bela ve dertleri giderecektir. Allah bereketini gökyüzünden yeryüzüne öyle bir şekilde
indirecek ki, ağaçlar meyvelerin çokluğundan dolayı kırılacaklar, kış meyvesi yazın, yaz
meyvesi kışın yenilebilecek. İşte bu Allah'ın buyruğu şu sözün manasıdır:
"Memleketlerin
halkı
(günahtan)
çekinselerdi,
gökyüzünden
üstlerine
bereket
yağdırır,
yeryüzünden bereket fışkırtırdık, fakat inkâr ettiler de kazandıkları suç yüzünden onları
azaba uğrattık."
Daha sonra Allah-u Teala Şiilerimize öyle bir keramet inayet edecek ki, yeryüzünde hiçbir
şey onlara gizli kalmayacak; hatta kendi ailelerinin düşündüklerini ve bildikleri şeyleri
onlara haber verebileceklerdir."
Dünyanın Fani Olduğu Hakkında Sözleri
"Ey millet! Biliniz ki dünya geçici, fani ve yok olucudur. İnsanların durumları her gün bir
halden başka bir hale değişmektedir. Sizler İslam hükümlerini öğrendiniz,
Kuran'ı okudunuz ve Muhammed'in (s.a.a) Allah'ın peygamberi ve elçisi olduğunu anladınız.
Bununla birlikte zalim ve alçak bir şekilde onun evladını öldürmeyle atılıp sıçradınız.
Ey topluluk! Fırat suyunun balıkların göğsü ve karnı gibi nasıl dalgalandığını görmüyor
musunuz? Bu suyu Yahudiler, Hıristiyanlar, domuzlar ve köpekler içebiliyor, fakat (bu suyun
yanı başında) Peygamber (s.a.a) çocukları susuzluktan ölüyorlar."
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download