Göz Hareketleri İzleme Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı Kürşat

advertisement
Göz Hareketleri İzleme Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı
Kürşat ÇAĞILTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara /
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Mehmet DÖNMEZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara /
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Bildiri Özeti:
Göz hareketleri takibi teknolojisi günden güne erişilebilirliği ve maliyeti daha makul seviyelere gelen bir
teknolojidir. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda maliyeti yüksek olduğundan dolayı sınırlı bir kullanıma sahip
olmasına rağmen günümüzde çok düşük maliyetlerde elde edilip kolayca kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu
teknoloji sayesinde kullanıcıların gözlerinin yoğunlaştığı yerler, göz hareketlerinin zıplama desenleri, gözlerini
kırptıkları süreler ve göz bebeği büyüklükleri gibi çeşitli parametreler elde edilerek, göz hareketlerinden elde
edilen bu verilerden çeşitli analiz süreçlerinde yararlanılabilmektedir. Kullanıcıların göz hareketlerinin
yoğunlaşması beynin bu konumdaki bilgileri işlediğini ve göz bebeği büyüklüğü de bilişsel yük konusunda
destekleyici veriler sağlamaktadır. Bu nedenle, göz hareketleri izleme teknolojisinin önemli bir uygulama alanı da
eğitimdir. Eğitimde, öğretmen ve öğrenci davranışlarının analizi, hazırlanan eğitim materyallerinin gerçek
ortamlarda test edilmesi, öğrencilerin ders veya uygulamalar sırasındaki bilişsel süreçlerinin incelenmesi ve
bilgisayar ortamı veya gerçek ortamda yapılan tüm çalışmaların etkinliği ile bilişsel süreçlerin irdelenmesi gibi
konularda yapılan çalışmalara önemli girdiler sağlayabilmektedir. Bu bildiride, göz hareketleri izleme
teknolojisinin eğitimde kullanım alanları örnek çalışmalar ile birlikte sunulacaktır. Ayrıca, eğitim çalışmalarında
özellikle bilişsel süreçler ile ilgili veri sağlama potansiyeli yüksek olan göz hareketleri izleme teknolojisi
konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: göz hareketleri izleme teknolojisi, eğitim araştırmaları, insan bilgisayar etkileşimi
Download