4857 sayılı iş kanunun 74. maddesi gereği doğum ve süt

advertisement
4857 sayılı iş kanunun 74. maddesi gereği doğum ve süt izinleri;
Esas olarak doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak toplam 16 haftalık
doğum izni süresince işçilerin çalıştırılmaması esastır.
Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya, 2 hafta daha süre eklenir. Bu
durumda doğum izni: 10 + 8 = 18 hafta olur.
Ancak, sağlık durumunun uygun olması halinde doktor onayıyla doğumdan önceki 3
haftaya kadar iş yerinde çalışılabilir. Bu durum işçinin isteğiyle gerçekleşir. Böyle bir
durumda çalışılan süreler doğumdan sonraki izinlere eklenir.
Hamilelik süresince işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
İsteği halinde işçiye 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) ücretli izine ek
olarak 6 aya kadar ücretsiz izin de verilir. Bu süre, yıllık izin hesabında dikkate
alınmaz.
Bununla birlikte, doğumdan sonra işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri
için günde 1,5 saatlik süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça
bölünerek kullanılacağına işçi karar verir. Bu süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
Doğum izini sürecinde işverenlerin tek yükümlülüğü işçinin almış olduğu sağlık raporunun
SGK’ya bildirilmesidir. Bu süreçte, ücret ve prim ödemesi gerçekleştirilmesine gerek yoktur.
Ancak, işveren dilerse bu sürede işçisine ücretinin tamamını ya da bir kısmını ödeyebilir. Bu
ödemeyi hibe olarak ya da borç olarak gerçekleştirebilir. Bu konuda kanuni bir yükümlülük
veya yasak bulunmamaktadır. Tamamen işçi ile işverenin anlaşmasına bağlı bir durumdur.
İşçi doğum izninin bitiminde SGK’ya başvurarak ilgili döneme ait ödemesini alabilir. Bu
ödeme ücretin yaklaşık üçte ikisidir.
Download