BİYOKİMYA LABORATUARI TESTLERİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİ

advertisement
BİYOKİMYA LABORATUARI TESTLERİN ÇALIŞMA
SÜREÇLERİ
KODU: KU.PR.37
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 01
REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015
SAYFA NO: 1/4
A-) MUŞ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ SÜRECİ
1- PREANALİTİK SÜREÇ
 İstemin yapılması
 Otomasyon kaydı
 Sonuç barkodu çıkarılması
 Örneğin numune alma talimatına göre alınması
 Örneğin numune transferi talimatına göre laboratuvara taşınması
 Örneğin numune kabul ve red kriterlerine göre kontrol ve kabulünün yapılması
 Kabul kriterine uymayan örneklerin ayrılması
 Kabul kriterlerine uymayan örneklerin kliniklere bildirilmesi
 Kabul edilen örneklerin çalışma birimlerine göre ayrılması (BİOKİMYA, HORMON,
HEMOGRAM, İDRAR )
 İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık yapılması
2- ANALİTİK SÜREÇ
 Cihazların çalışmaya hazırlanması
 İnternal kalite kontrolünün, gerekirse kalibrasyonların yapılması
 İnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri geçerli ise; kanların veya diğer numunelerin
cihaza yüklenmesi ve çalışmanın başlatılması sağlanır. Cihazlar çalışırken gerekli takibin
yapılması.
 Sonuçların kontrolü ve sonuçlar test tekrar kriterlerinde çıkarsa numune tekrar çalışılır.
 Sonuçların kontrolü ve uzman onayının yapılması
 Kritik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının kontrolü
 Dış kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalışmaların
yapılması.
3-POSTANALİTİK SÜREÇ
 Sonuçların rapor edilmesi
 Kritik değerlerin tespit anında bildirilmesi
 Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü
 Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araştırılıp giderilmesi
 Preanalitik hataların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması
 Analitik hataların giderilmesine ait çalışmaların yapılması
B-) TESTLERİN ÇALIŞILMA ZAMANI
a) 7
gün 24 saat kabül edilen testler (acil testleri);
Hazırlayan:
Biyokimya Laboratuvarı
Sorumlu Hekimi
Kontrol Eden:
Kalite Yönetim Direktörü
Onaylayan:
Başhekim
1/4
BİYOKİMYA LABORATUARI TESTLERİN ÇALIŞMA
SÜREÇLERİ
KODU: KU.PR.37
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 01
RUTİN BİYOKİMYA
REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015
HEMETOLOJİ
KOD
TETKİK ADI
KOD
901500
Glukoz (AKŞ)
901620
Hemogram
901940
BUN
903400
Sedimantasyon
902210
Kreatinin
900580
AST
KOD
900200
ALT
901793
Fenobarbital
900210
Albumin
901795
Valprok Asit
900690
T.Biluribin
901796
Fenitoin
900692
D.Buluribin
901797
Karbamezapin
901390
GGT
901790
Parasetamol
902260
LDH
902190
CK
900880
CK-MB
900340
ALP
900370
Amilaz
901260
Fosfor
904010
Troponin I
901910
Kalsiyum (Ca)
900650
β - hCG
902090
Klor (Cl)
903130
Potasyum (K)
903670
Sodyum (Na)
901180
Etanol
Hazırlayan:
Biyokimya Laboratuvarı
Sorumlu Hekimi
SAYFA NO: 1/4
TETKİK ADI
İLAÇ DÜZEYİ
TETKİK ADI
İDRAR
KOD
901780
TETKİK ADI
Tam İdrar Tetkiki
HORMON
KOD
TETKİK ADI
KAN KAZLARI
901920
Kan Gazı Analizi
Kontrol Eden:
Kalite Yönetim Direktörü
Onaylayan:
Başhekim
2/4
BİYOKİMYA LABORATUARI TESTLERİN ÇALIŞMA
SÜREÇLERİ
KODU: KU.PR.37
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 01
REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015
SAYFA NO: 1/4
SAAT 17:00-08:00 SAATLERİ ARASINDA ACİL TESTLER DIŞINDA BAŞKA TEST
ÇALIŞILMAZ
b-) Saat 11:30’a kadar kabul edilen testler (Resmi izinler hariç)
BİYOKİMYA
KOD
TETKİK ADI
HORMON
TETKİK ADI
KOD
HEMATOLOJİ
KOD
TETKİK ADI
İDRAR
KOD
TETKİK ADI
901500
Glukoz (AKŞ)
903470
Free T3
901620
Hemogram
901500
Glukoz (Tok)
903480
Free T4
903400
Sedimantasyon
901520
OGTT
904030
TSH
901920
Kan gazları
901940
BUN
906880
Anti Tg
902210
Kreatinin
903210
Prolaktin
901441
Glukoz
901500
Glukoz (spot)
904120
Ürik Asit
901280
FSH
902261
LDH
901940
Üre (spot)
903990
Trigliserid
902410
LH
903251
T.Protein
902210
Kreatinin (spot)
902110
T.Kolesterol
901160
Estradiol (E2)
900211
Albumin
904120
Ürik Asit (spot)
901580
HDL Kol
903180
Progesteron
900373
Amilaz
900370
Amilaz (spot)
902290
LDL KOL
900650
β - hCG
902111
T.Kolesterol
903260
Kalsiyum (spot)
900580
AST
903930
Testosteron
903992
Trigliserid
901260
Fosfor (spot)
900200
ALT
903220
PSA
BOS
903240
Protein (spot)
903240
T.protein
902980
PTH
903240
Protein
904120
Ürik asit (spot)
900210
Albumin
903280
Free PSA
901500
Glukoz
903670
Sodyum (spot)
900690
T.Biluribin
900250
AFP
902090
Klor
903130
Potasyum (spot)
900692
D.Biluribin
902030
CEA
902090
Klor (spot)
901390
GGT
900810
CA 125
901790
Fenobarbital
902260
LDH
900820
CA 15-3
901790
Valprok Asit
902190
CK
900830
CA 19-9
901790
Fenitoin
901500
Glukoz (24h)
900880
CK-MB
901220
Feritin
901790
Karbamezapin
901940
Üre (24h)
900340
ALP
901240
Folat
901790
Digoksin
902210
Kreatinin (24h)
900370
Amilaz
904150
Vit-B 12
901790
Parasetamol
904120
Ürik Asit (24h)
901260
Fosfor
901840
İnsülin
UYUŞTURUCU PANELİ 900370
Amilaz (24h)
901020
Demir
902170
Kortizol
901790 Amfetamin
903260
Kalsiyum (24h)
901040
Demir Bağ.
Anti TPO
901790
Barbiturat
901260
Fosfor (24h)
901460
HbA1c
901790
Benzodiazepin
903240
Protein (24h)
901910
Kalsiyum (Ca)
901790
Kokain
903670
Sodyum (24h)
902090
Klor (Cl)
901790
Metamfetamin
903130
Potasyum (24h)
Hazırlayan:
Biyokimya Laboratuvarı
Sorumlu Hekimi
900480
901780
PLEVRAL MAYİ
İLAÇ DÜZEYİ
Kontrol Eden:
Kalite Yönetim Direktörü
Tam İdrar Tetkiki
SPOT İDRAR
24 SAATLİK İDRAR
Onaylayan:
Başhekim
3/4
BİYOKİMYA LABORATUARI TESTLERİN ÇALIŞMA
SÜREÇLERİ
KODU: KU.PR.37
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 01
REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015
903130
Potasyum (K)
901790
Opiyat
903670
Sodyum (Na)
901790
Metadon
901180
Etanol
Pseudokolin
Esteraz
901790 Fensiklidin
Trisiklidin
901790
Antidepresan
Tetrahidrokan901790
nabiol
901790 Extacy
903290
902090
SAYFA NO: 1/4
Klor (24h)
c-) Perşembe günüleri kabül edilen testler;
KOD
TETKİK ADI
901460
HbA1 C
d-) İki haftada bir Cuma günleri çalışılan testler
KOD
TETKİK ADI
902350
Lityum
C-) SONUÇLARIN ÇIKIŞ ZAMANI
Acil hastaların Hemogram ve Tam İdrar Tetkiki sonuçları numune laboratuara ulaştıktan 30 dk
sonra acil biyokimya ve hormon sonuçları ise 45-60 dk sonra rapor edilir. Acil olmayan ve saat
11:30’a kadar kabul edilen poliklinik ve servis hastalarının hormon, rutin biyokimya ve diğer
sonuçları aynı gün saat 14:30’de rapor edilir. Perşembe günleri çalışılan HbA1C testleri aynı gün
saat: 14:30 da rapor edilir. İki haftada bir Cuma günleri çalışılan lityum kan düzeyi de aynı gün
saat: 14:30 da rapor edilir. 7 gün 24 saat kabul edilen testler mesai saatleri içinde istenmişse ve
acil test olarak belirtilmemişse diğer rutinlerle birlikte sonuçları rapor edilir. Test sonuçları
onaylandığı zaman otomatik olarak poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta
sayfasında görülebilir. Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim numara
dağıtım personeli tarafından hastaya verilir
Hazırlayan:
Biyokimya Laboratuvarı
Sorumlu Hekimi
Kontrol Eden:
Kalite Yönetim Direktörü
Onaylayan:
Başhekim
4/4
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards