SPORDA PAZARLAMA MASASININ DÖRT AYAĞINDAN BİRİ

advertisement
SPORDA PAZARLAMA MASASININ DÖRT AYAĞINDAN BİRİ:
TUTUNDURMA
Anıl Onur MERCANOĞLU, Alican BAYRAM
Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ÖZET
Sporda pazarlama karmasının dört temel bileşeninden birini oluşturan tutundurma kavramı,
spor pazarlamacısının başarılı olabilmesi ve başarısını sürdürebilmesi için hakim olması
gereken kritik konulardan biridir. Önemi böylesine büyük olan tutundurma kavramını
açıklayabilmek için iletişim süreci, tutundurma planlaması ve tutundurma karma elemanları ana
başlıkları, çalışmanın çerçevesini oluşturacak şekilde kullanılmıştır. İletişim süreci ana başlığı
altında kaynak, kodlama, mesaj, kanal, alıcı, kod çözme, geri bildirim, gürültü; tutundurma
karması ana başlığı altında reklam, kişisel satış, satış tutundurma, halkla ilişkiler ve duyurum
konuları yer almaktadır. Tutundurma planlaması konusunda ise içerdiği altı basamaklı sürece
yer verilmiştir. Spor pazarlama karmasında olduğu gibi tutundurma karmasında da tüm
elemanlar (reklam, kişisel satış, satış tutundurma ve halkla ilişkiler) ayrı önem verilmesi
gereken konulardır ancak birbiri ile ilişkileri de göz ardı edilmemeli ve bir bütün olarak
değerlendirilmelidir. Her bileşenin bir sütun olduğu düşünülürse, tutundurmayı istenilen şekilde
ayakta tutabilmek için her bir sütunu sağlam oluşturmak gerektiği öngörülebilir. Tutundurmada
istenilen mesajı verebilmek konusu, düşünüldüğünden daha karmaşık bir yapı içermektedir.
Kaynağın vermek istediği mesajın, geri bildirimde de aynı anlamı ve yapıyı koruması
isteniliyorsa mesajın geçtiği tüm aşamaların kontrol altında tutulmasında fayda görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Spor Pazarlaması, Tutundurma, İletişim Süreci, Tutundurma
Planlaması, Tutundurma Karma Elemanları.
Download