Kostarika Bellavista Altın Madeninde Açık Ocak Madenciliğinde

advertisement
Türkiye 18 Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET2003, © 2003, ISBN 975-395-606-1
Kostarika Bellavista Altın Madeninde Açık Ocak Madenciliğinde Oluşan
Tozların Yerel Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisi
C.B Arpacıoğlu & C.Er
SRK Consulting, Ankara.Ttırkıve
Bu çalışmada Bellavista altın madeninde, madencilik çalışmaları sırasında oluşan tozun, hava kalitesi
üzerindeki etkisi incelenmiş ve sayısal değer olarak miktarı emisyon (aktörleri kullanılarak hesaplanmıştır.
Oluşan tozun etkileri USEPA tarafından geliştirilen FDM hava kalitesi ve dağılımı modeli kullanılarak
incelenmiştir. Bu modelden elde edilen TSP VE PMm konsantrasyon değerleri Kostarika ve Dünya Bankası
hava kalitesi standartları ile karşılaştınlmtstır. Sonuç olarak, altın madeninde oluşan tozun, çevrede
önemsenmeyecek miktarda bir etki yarattığı gözlemlenmiştir.
86
Download