70x100 cm vertical poster template

advertisement
4. Gıda Arge Proje Pazarı-İzmir,Türkiye
S.Kazım Sömek
Termal Enerji Depolama ile Soğuk Hava Deposu Tasarımı
THERMAL BATTERY INTEGRATED COLD ROOM
STORAGE UNIT
Giriş
Abstract
THİS STUDY AİMS TO DESİGN THERMAL BATTERY İNTEGRATED COLD
ROOMUNIT FOR FRESH FOODS BY USİNG TWO DİFFERENT PHASE
CHANGE MATERİALS WHİCH ARE EUTECTİC SOLUTİON AND İCE WİTH
WATER.MAIN CONTRUBUTION OF SYSTEM TO ITS USER WILL BE PEAK
SHAVING ABOUT GRID ELECTRICITY UTILIZATION AND SUPPLEMENT OF
THERMAL ENERGY WHEN GRID IS NOT AVAILABLE. DIFFERENT THAN
THE OTHER THERMAL ENERGY STORAGE UNITS IT WILL REQURE 10-90
TIMES LESS VOLUME AND MODIFICATION ABILITY TO EXISTING COLD
STORAGE SYSTEMS. MATHEMATICAL MODELING DESIGN SIMULATION
AND EXPERIMENTAL TESTING HAVE DONE SO FAR.
Amaç
Bu projede faz değiştiren madde(FDM) kullanımı ile
termal enerji depolaması(TED) yapacak bir batarya
tasarımı ve bütünleşmiş soğuk hava deposu tasarımı
amaçlanmaktadır. Söz konusu batarya ilk etapta kısa
ömürlü sebze meyve soğutma amacına yönelik
olacaktır ve mevcut soğuk hava deposuna kombine
edilecektir. Bataryanın kullanıcısına temel iki katkısı
enerji arzında kesilmeler sırasında ürün ziyanını ve
mali kayıpları önlemesi ve elektriğin gün içerisinde
ucuz olduğu zamanda depoladığı enerjiyi pahalı
olduğunda kullanması olacaktır. Diğer TED’lere göre en
büyük iki farkı daha küçük hacim gerektirmesi ve
hemen her ikincil sisteme modifikasyonlarla entegre
olabilmesidir.
Yaklaşım ve
Yöntem
Matematiksel modeller Excel üzerinde faz değişim simülasyonları Com Sol üzerinde
yapılmıştır. Konsept: EPDK 2015 Ağustos verilerine göre elektrik fiyatları gece
tarifesinde gündüz puant tarifesine göre 2.2 kat daha ucuzdur. Tasarlanacak sistem
temel olarak termal enerjiyi gece saatlerinde kullanacağı elektrik ile depolayarak
gündüz ve puant saatlerde kullanacak olmasından dolayı kullanıcısına fatura da
yüzde 15-30 arasında düşüş sağlayacaktır. Standart soğutma çevrimlerinde
depolama olmadan soğutma saatlerini ayarlamak mümkün değildir.
İlkeler: Termodinamik 0,1,2.yasaları temel ilkelerdir
Malzemeler: Faz Değiştiren Madde (FDM) çeşitleri: Termal enerji depolamada gizil
ısı kullanımı faz değişimine dayanmaktadır aynı hacimde 90 kata kadar daha fazla
enerji depolaması bu sayede mümkün olmaktadır.
Faz değiştiren madde çeşitlerinde tasarımda kullanılacak maddeler:
Eutectic Solüsyonlar: Tuz hidrat ve organik bazlı karışımların belirli oranlarda
karıştırılması ile oluşan Eutectic solüsyonlar karışım olmalarına rağmen saf madde
özelliği göstermektedir. Tasarımda farklı solüsyonlar analiz edilmiştir.
Su/Buz Karışımları: Sanayide farklı amaçlar için çokça kullanılan su ve buz
karışımları faz değiştiren madde olarak kullanılabilirler ve meyve sebzelerin
depo sıcaklıkları göze alındığında uygun malzemelerdir.
Sonuçlar
Download