TBMM B:86 14.4.2010 0:1 1) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 2

advertisement
TBMM
B:86
14.4.2010
0:1
4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 milletvekilinin, maden kazalarının neden­
lerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/673)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Odaköy yakınlarında bir kömür madeninde yaşanan grizu patlaması
sebebiyle 13 işçi hayatını kaybetmiş 18 işçi yaralanmıştır. Bundan önceki yıllarda da sık sık karşımıza
çıkan ve ciddi rakamlarda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan ülkemizde maddi ve manevi birçok
zarara imza atan ve her seferinde gündemini yitirince arkaya atıp üzerine eğilinmeyen maden
kazalarının nedenlerinin ve kazalardaki insan ölümlerini önleyecek çözüm yollarının belirlenmesi
amacıyla, Anayasanın 98'inci, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca " Meclis
Araştırması " açılması için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
26.02.2010
1) Ahmet Duran Bulut
(Balıkesir)
2) Durmuş Ali Torlak
(İstanbul)
3) Oktay Vural
(İzmir)
4) Şenol Bal
(İzmir)
5) Mehmet Günal
(Antalya)
6) Hasan Çalış
(Karaman)
7) Hamza Hamit Homriş
(Bursa)
8) Akif Akkuş
(Mersin)
9) Münir Kutluata
(Sakarya)
10) Murat Özkan
(Giresun)
11) Mustafa Enöz
(Manisa)
12) Tunca Toskay
(Antalya)
13) Erkan Akçay
(Manisa)
14) Sabahattin Çakmakoğlu
(Kayseri)
15) Necati Özensoy
(Bursa)
16) Kamil Erdal Sipahi
(İzmir)
17) Mustafa Kemal Cengiz
(Çanakkale)
18) Mehmet Akif Paksoy
(Kahramanmaraş)
19) Mehmet Şandır
(Mersin)
20) Atila Kaya
(İstanbul)
21) Ali Uzunırmak
(Aydın)
22) Alim Işık
(Kütahya)
Gerekçe:
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Odaköy yakınlarındaki kömür madeninde meydana gelen patlama
ile 13 işçi hayatını kaybetmiş 18 işçi yaralanmıştır. Aynı madende 01 Haziran 2006 tarihinde de 17
işçi hayatını kaybetmiştir. Kısa zaman aralıklarıyla karşımıza çıkan ciddi ölüm ve yaralanmalara
sebep olan maden kazaları, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemin verilmediğini mevcut
yasalarda ciddi eksikler bulunduğunu göstermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre
dünyada günde ortalama 160 bin iş kazası yaşanmakta, yılda iş kazalarında 180 bin kişi ölmekte,
yine yılda iş kazalarında 2 milyon kişi sakat kalmakta, yılda 60 milyon kişi yaralanmaktadır.
-541-
Download