Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş İlk ve ortaöğrenimini Ordu İli Perşembe

advertisement
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
İlk ve ortaöğrenimini Ordu İli Perşembe İlçesinde tamamlamış ve 1991 yılında Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olmuştur, Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda 1991-1993
döneminde yüksek lisans ve 1993-1996 döneminde ise doktora öğrenimini tamamlamış ve
ayrıca 1995-1996 döneminde MED-CAMPUS Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programını da
tamamlayarak çevre yönetimi dalında yüksek lisans derecesini almıştır. 1991-1999
döneminde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde araştırma
görevlisi, 1999-2000 döneminde yardımcı doçent, Kasım 2000-Mart 2009 döneminde
doçent ve 26 Mart 2009 – Kasım 2016 döneminde profesör olarak görev yapmıştır. Prof.
Dr. Tanrıvermiş, Türkiye’de taşınmaz (gayrimenkul) bilimlerinin gelişimine önem vermiş,
2007 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
ve 2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Gayrimenkul ve Yerleşim Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş, Taşınmaz Geliştirme Yüksek Lisans ve
Doktora Programlarının açılışına öncülük etmiş ve Mart 2007 tarihinden bu yana Taşınmaz
Geliştirme Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Kuruluşunda görev aldığı Ankara
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Ağustos 2014-Temmuz 2015 döneminde
Dekan Vekili ve 15 Temmuz 2015 tarihinden bu yana Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı,
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Taşınmaz Geliştirme ve Yapı İşleri Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye
Değerleme Uzmanları Birliği (bağımsız) yönetim kurulu üyesi olarak 2014-2016
döneminde görev yapmış, SPL Sınav Kurulu Üyesi ve başta EALD ve IVSC olmak üzere
uluslararası gayrimenkul ve değerleme örgütlerinde üye ve temsilci olarak çalışmaktadır.
Prof. Dr. Tanrıvermiş’in; taşınmaz (gayrimenkul) ve varlık değerleme, bilirkişilik, arazi
geliştirme, proje değerleme ve yönetimi, taşınmaz ekonomisi ve yönetimi, kamulaştırma
ve yeniden iskan, risk ve belirsizlik yönetimi, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi
alanlarında çalışmaları bulunmakta, belirtilen konularda Ankara Üniversitesi’nde 1999
yılından bu yana lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermekte, tez yönetmekte ve
teorik ve uygulamalı araştırma projeleri yürütmektedir. Ayrıca 2000-2006 döneminde Gazi
Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında doğal kaynaklar ve
çevre ekonomisi, çevre yönetimi ile su politikaları derslerini vermiş ve lisansüstü tezler
yönetmiştir. Yurtiçi ve dışında yayınlanmış 200 dolayında bilimsel eseri bulunmaktadır.
1999-2015 döneminde Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde, 2007-2015
döneminde Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi
olarak görev yapmış, 16 Kasım 2015 tarihinden sonra ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi ve
Değerleme Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürmektedir. Başta Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere birçok kamu kurumu, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri, Belediyeler, enerji ve madencilik firmaları ile gayrimenkul ve inşaat şirketleri
başta olmak üzere özel kişi ve kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma ve uygulama
projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak yer almaktadır. Değerleme uzmanlığı lisanslama
sınavlarının hazırlanması aşamasında görevli kurumlara destek vermiş ve değerleme
uzmanlığının kurumsallaşması yönünde çalışmalar yapmıştır.
E-mail: [email protected], [email protected]
http://ubf.ankara.edu.tr/dekan/
Download