MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Resmî Gazete
31 Aralık 2013 SALI
Sayı : 28868 (2. Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5725
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli
“İthalat
Rejimi
Kararına
Ek
Karar”ın
yürürlüğe
konulması;
Ekonomi
Bakanlığının 17/12/2013 tarihli ve 83167 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1
inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976
sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B.
ARINÇ
ATALAY
A.
BABACAN
B.
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan
Yardımcısı
S.
ERGİN
BAĞIŞ
F.
ŞAHİN
E.
N. ERGÜN
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
E. BAYRAKTAR
T. YILDIZ
M.
Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi
Bakanı
T.
YILDIZ
EKER
S.
KILIÇ
M.
M.
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret
Bakanı
M.
GÜLER
ÇELİK
İçişleri
Bakanı
C.
YILMAZ
Ö.
M. ŞİMŞEK
Bakanı
Kalkınma
Bakanı
Kültür
ve
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
[email protected] | www.evrim.com
V. EROĞLU
Turizm
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış;
aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave
edilmiştir.
(2) 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi
Kararına Ek Kararın uygulanmasına devam edilir. Anılan Karar’ın Ek-I ve Ek-II’sinde yer alan tablolarda
bulunan sütun başlıklarından ‘‘AB, EFTA, İSR, MAK, HIR, B-HER, FAS, B.Ş. VE GAZ.ŞR., TUN, SUR, MIS, GÜR,
ARN, SIR, KAR, KOS, ÜRDÜN, ŞİLİ’’ başlığı ‘‘AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, BosnaHersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Kosova,
Ürdün, Şili, Güney Kore, Morityus’’ şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi
kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin
hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik
Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.D.T.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download