MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Resmî Gazete
4 Temmuz 2014 CUMA
Sayı : 29050
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6534
Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının 24/6/2014 tarihli ve 1208098 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci
maddesine göre, Bak anlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B.
ARINÇ
İŞLER
M.
ŞİMŞEK
E.
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan
Yardımcısı
B.
BOZDAĞ
ÇAVUŞOĞLU
A.
İSLAM
M.
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F.
ÇELİK
YAZICI
İ.
YILMAZ
H.
V. EROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı V.
T.
Dışişleri Bakanı V.
YILDIZ
YILDIZ
F.
Ekonomi Bakanı V.
IŞIK
T.
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı V.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
M. ÇAVUŞOĞLU
Ö. ÇELİK
M.
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.
Kültür ve Turizm Bakanı
ŞİMŞEK
Maliye
Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download