PASİFİK BİRLİĞİ ÜLKELERİ TANITIM TOPLANTISI 7 Mart 2017

advertisement
Hazırlayan: Burte BUMİN
İzmir Ticaret Odası
PASİFİK BİRLİĞİ ÜLKELERİ TANITIM TOPLANTISI
7 Mart 2017 tarihinde Odamız Meclis Salonunda Pasifik Ülkeleri Birliği Ülkeleri Tanıtım Toplantısı
düzenlenmiştir.
Toplantıda Şili Dış Ticaret Ve Tanıtım Ajansı Ticaret Direktörü Özge Tüysüzoğlu Garate, Meksika
Dış Ticaret Ve Yatırım Ajansı Ticaret Direktörü Jorge Cruz, Kolombiya Dış Ticaret Ve Tanıtım
Ajansı Yönetim Temsilcisi Marcela Nonroy Hernandez, Peru Dış Ticaret Ve Turizm Bakanlığı
Ticaret Ataşesi Fernando Albareda Ülkeleri Hakkında Sunum Yapmışlar Ve Üyelerimize Bilgi
Vermişlerdir.
Toplantıda,Pasifik Birliği’ni oluşturan Şili, Kolombiya, Peru ve Meksika’nın Latin Amerika’nın yükselen
yıldızları olarak nitelendirebilecek 4 ülke olduğunun altı çizilmiştir.
Bu ülkeler ile ticari potansiyelimizin yüksek olduğu ancak rakamların istenilen düzeyde olmadığı,
ülkemizin sadece Pasifik Birliği ülkeleri değil, tüm Latin Amerika ülkeleri ile ticareti geliştirmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Bu ülkelerden sadece Şili ile ülkemizin serbest ticaret anlaşması olduğu, diğer ülkeler ile de bu tarz
bir anlaşmanın imzalanmasının ticarete olumlu katkı sağlayacağı da belirtilmiştir.
Şili Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva ise Pasifik Birliği’nin yeni kurulmuş olmasına karşın hızla
gelişen bir birlik olduğunu, 225 milyon nüfus ile dünyadaki 8’inci birlik olduklarını 4 ülkenin
borsalarının birleşik olduğunu belirtmiştir.
Şili Büyükelçisi Silva’nın konuşmasının ardından ülke temsilcileri ülkelerinin ekonomilerinin
durumları hakkında birer sunum yapmıştır, ardından toplantıya katılan üyelerimizin ülke
temsilcilerine sorular yöneltmişlerdir.
Download