قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَ

advertisement
.ِ‫هلل الرَّحْم ِن الرَّحِيم‬
ِ ‫بِسْ ِم ا‬
‫قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ َتعَاَلوْا ِإلَى كَِلمَةٍ َسوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ُكمْ َألَّا‬
‫خذَ َب ْعضُنَا َب ْعضًا‬
ِ ‫َنعُْبدَ إِلَّا اللَّهَ َولَا ُنشْرِكَ بِهِ شَيْئًا َولَا يََّت‬
‫َأرْبَابًا مِنْ دُو ِن اللَّ ِه فَإِنْ َتوََّلوْا َفقُولُوا اشْ َهدُوا بِأَنَّا‬
َ‫ُمسِْلمُون‬
Muhterem Müminler.
Alemlerin rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Al-i İmrân Suresinde
(64): "De ki: "Ey Ehl-i kitap, sizinle bizim aramızda
anlamı eşit bir kelimeye geliniz. ALLAH’tan başkasına
tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve ALLAH’ı
bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar
yine yüz çevirirlerse, işte o zaman "bizim müslüman
olduğumuza şâhitler olun" deyiniz.Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..
"Dindarın lâiklikten zoru olmaz. Lâikin de İslâm’dan
korkusu kalmaz." (Prof. Dr. Hüseyin Atay). Düne kadar
cumhuriyeti, demokrasiyi, lâiklikliği Din-i İslam’a vurulan bir
darbe gibi gösterenlerin ekserisi, bilge geçinen kişilerin İslâm’ı
nakledişlerinde ve icraatlarında görülüyordu. Aldıkları tedrisat ve
ilmin çok yönleri güzellikleri görmelerine engel idi. 21’inci asra
yeni girdiğimiz şu günlerde bütün dünyada HZ. ALLAH’ın varlığını
idrak eden kitlelerin çoğaldığını Din-i İslam en son gelen emr-i
ilahiye hayranlık duyduklarını zevkle seyrediyoruz. Dünyadaki bu
ilerlemeye engel olanlara ALLAH fırsat vermesin, amin!...
Dâvut (aleyh’s-selâm)’a Hazret-i ALLAH (c.c) şöyle vahyetti: "Ey
Dâvut, fâideli ilim öğren." Dâvut (a.s.) sorar:
"--Yâ
Rabbi, fâideli ilim nedir?" "Benim cemâlimi, azemetimi, büyüklüğümü
anlamaktır. Gücümün her şeye yeter olduğunu bilmektir. İşte bu
anlayış ve bu bilgi seni bana yakın kılar. Çünkü ben cehâleti özür olarak
kabul etmiyorum." "Ben kâinâtı yarattım. Ey insan, sen onu düzene
sokacaksın."
03.04.2015 RD.
Related documents
Download