meksika ülke raporu - Konya Ticaret Odası

advertisement
KONYA TİCARET ODASI
MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
Dış Ticaret Servisi
Şubat 2012
MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
1.1. Ülke Kimliği ........................................................................................................................ 3
1.2. Genel Bilgiler ...................................................................................................................... 4
1.2.1. Coğrafi Konum.......................................................................................................... 4
1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı ................................................................................................... 4
1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre ........................................................................................ 4
1.3. Genel Ekonomik Durum ..................................................................................................... 4
1.3.1. Ekonomik Yapı ......................................................................................................... 4
İKİNCİ BÖLÜM
SEKTÖRLER
2.1. Sektörler .............................................................................................................................. 5
2.1.1. Tarım ve Hayvancılık ................................................................................................ 5
2.1.2. Sanayi ........................................................................................................................ 5
2.1.3. Madencilik................................................................................................................. 6
2.1.4. İnşaat ......................................................................................................................... 6
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ............................................................................................. 6
3.1.1. Ülkeler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar ...................................................... 6
3.1.2. Sektörler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar ................................................... 7
3.1.3. Yatırımlarda Öncelikli Alanlar ................................................................................. 7
3.1.4. Ülkedeki Serbest Bölgeler ( Özel Ekonomik Bölgeler ) ........................................... 8
KTO Dış Ticaret Servisi
1 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DIŞ TİCARET
4.1. Dış Ticaret ........................................................................................................................... 8
4.1.1. Ülkenin Dış Ticareti .................................................................................................. 8
4.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler....................................................................................... 9
5.1.3. İthalatında Başlıca Ürünler ....................................................................................... 9
4.1.4. Başlıca Ülkeler İtibari İle İhracatı ........................................................................... 10
4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibari İle İthalatı ............................................................................ 10
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE İLE TİCARET
5.1. Türkiye İle Ticaret ............................................................................................................. 11
5.1.1. Genel Durum ........................................................................................................... 11
5.1.2. Türkiye’nin Meksika’ya İhracatında Başlıca Ürünler............................................. 11
5.1.3. Türkiye’nin Meksika’dan İthalatında Başlıca Ürünler ............................................ 12
5.1.4. Türkiye’nin Meksika’ya Dış Ticaret Değerleri ....................................................... 12
5.1.5. İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler .............................................................. 13
5.1.6. İki Ülke Arasında Ticarette Yaşanan Sorunlar ....................................................... 13
ALTINCI BÖLÜM
KONYA İLE TİCARET
6.1. Konya İle Ticaret ............................................................................................................... 14
6.1.1. Konya’nın 2010 Yılında Meksika’ya Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri .............. 14
6.1.2. Konya’nın 2010 Yılında Meksika’ya Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri ............... 14
6.1.3.Konya’nın Meksika’ya Yıllara Göre İthalat ve İhracat Rakamları .......................... 15
6.1.4. Odamız Verilerine Göre Meksika’ya İhracat Yapan Başlıca Firmalar ................... 15
KTO Dış Ticaret Servisi
2 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
BİRİNCİ BÖLÜM
MEKSİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1. ÜLKE KİMLİĞİ
Resmi Adı:
Meksika Devleti
Yönetim Biçimi:
Başkanlık Tipi Federal Cumhuriyet
Devlet Başkanı:
Felipo Calderon
Başkent:
Mexico City
Nüfusu:
113,8 milyon (2011 tahmini)
Yüzölçümü:
1.964.375 km2
Diller:
İspanyolca
Başlıca Kentleri:
Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Leon
Din:
%76,5 Roma Katoliği, %6,3 Protestan, %0,3 diğer, %13,8
belirtilmemiş, %3,1 dinsiz (2000 nüfus sayımı)
Etnik Yapı:
%60 Kızılderili-İspanyol melezi (Mestizo), %30 Kızılderili, %9
beyaz, %1 diğer.
Zaman Farkı:
8 Saat
Telefon Kodu:
+52
Para Birimi:
Meksika Pesosu (MXN)
Para Kuru:
1.00 TRY = 7.27664 MXN
Hava Durumu:
Çarşamba
22 Şub
Perşembe
23 Şub
Cuma
24 Şub
Cumartesi
25 Şub
Pazar
26 Şub
Pazartesi
27 Şub
Salı
28 Şub
25° | 9°
Parçalı
Bulutlu
25° | 8°
Parçalı
Bulutlu
25° | 8°
Güneşli
23° | 8°
Yağışlı
24° | 8°
Güneşli
25° | 7°
Güneşli
26° | 7°
Güneşli
KTO Dış Ticaret Servisi
3 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
1.2. GENEL BİLGİLER
1.2.1. Coğrafi Konum:
Meksika, yüzölçümü bakımından Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya ve Arjantin’den
sonra 3. büyük ülkedir. Güney Amerika’yı Kuzey Amerika’ya, Pasifik Okyanusu’nu ise
Meksika Körfezi’ne bağlayan Meksika, ABD ile 3.141 km, Belize ile 250 km ve Guatemala
ile 962 km sınıra sahiptir.
Kıyı uzunluğu toplam 9.330 km olan Meksika, yüksek dağların, alçak sahil düzlüklerinin,
yüksek platoların ve çöllerin yer aldığı zengin bir topografik yapıya sahiptir..
1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı:
2010 yılında bağımsızlığının 200. yılını kutlayan Meksika, federal demokrasi ile
yönetilmektedir. 16 Eylül 1810 tarihinde ülkede İspanyol egemenliğine son verilmiş ve 5
Şubat 1917’de ilk Meksika Anayasası kabul edilmiştir. Anayasa yürütme, yasama ve yargı
erkleri arasında güçler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır.
Meksika’da Devlet Başkanı aynı zamanda Başbakanlık görevini de yürütmektedir. Seçimler
altı yılda bir yenilenir ve devlet başkanı halkoyuyla seçilir. Meksika 31 eyalet ve 1 federal
bölgeden oluşmaktadır. Eyalet hükümetleri, ulusal düzeyde ve gelirler açısından federal
organizasyona bağlı olmakla birlikte; idari, yasama ve adli kuruluşlar bakımından özerktir.
1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre
Meksika’nın başlıca doğal kaynakları; petrol, gümüş, bakır, altın, kurşun, çinko, doğal gaz ve
kerestedir. Mısırın anavatanı olan Meksika’nın diğer başlıca tarım ve hayvancılık ürünleri;
buğday, soya fasulyesi, pirinç, fasulye, pamuk, kahve, meyve ve domates olmakla beraber;
sığır eti, kanatlı etler ve süt ürünleri de başlıca hayvancılık ürünleridir. Meksika sanayisi gıda,
tütün, kimyasallar, demir-çelik, petrol, madencilik, tekstil ve hazır giyim, otomotiv ve
dayanıklı tüketim mallarından oluşmaktadır.
1950’li yıllardan bu yana Meksika’nın ormanlık alanlarının %45’i tahrip edilmiştir. Son on
yılda 600–800 bin hektarlık ormanlık alanın yok olmasındaki en büyük neden, ülkenin
güneydoğusundaki hayvan çiftlikleridir. Meksika, biyoçeşitlilik açısından dünyada 4. sırada
yer almakta, yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin %10’una ev sahipliği yapmaktadır.
1.3. GENEL EKONOMİK DURUM
1.3.1. Ekonomik Yapı:
1980’li yıllardan itibaren geçirdiği ekonomik dönüşümün ve 1994 yılında yürürlüğe giren
NAFTA’nın ( Kanada, ABD ve Meksika ülkeleri arasında ki Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest
Ticaret Anlaşması) etkisi ile ABD ve Kanada ile ticareti üç kat artan Meksika, liberal bir
ekonomiye sahiptir. Son yıllarda ülke ekonomisindeki ağırlığı azalmakla birlikte petrol
KTO Dış Ticaret Servisi
4 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
gelirleri, hala ihracat gelirlerinin %10’unu ve tüm kamu gelirlerinin %40’ını oluşturmaktadır.
Devlete ait olan petrol şirketi Pemex, dünyanın 5. büyük petrol şirketi olup, ülke gelirlerinin
üçte biri bu şirketin kazançlarından sağlanmaktadır.
2009 yılında %6,5 oranında gerçekleşen sanayi üretimindeki düşüşten en fazla etkilenen
sektörler; inşaat, otomotiv ve makine sanayidir. Hizmetler sektöründe ise özellikle restoran
işletmeciliği, perakendecilik ve turizm alanlarında H1N1 virüsü ve ABD kaynaklı küresel
ekonomik kriz dolayısıyla gelirler düşmüştür. Turizm sektörü ülkedeki işgücünün %13’üne
istihdam sağlamaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
SEKTÖRLER
2.1. SEKTÖRLER
2.1.1. Tarım ve Hayvancılık:
Tarım sektörü ülkede istihdamın %13’ünü sağlayan, özellikle gıda işleme sanayinin
yoğunlaştığı batıdaki eyaletlerde önemli bir sektördür. Ülke topraklarının yarısından fazlası
tarım arazilerinden oluşmaktadır.
İklim çeşitliliği sayesinde yılın her dönemi mahsul elde edilebilen ülkenin başlıca tarım
ürünleri mısır, fasulye, biber, avokado, vanilya, kakao, domates, narenciye, papaya, karpuz,
kavun, mango, çilek, ahududu, böğürtlen, dut, guava, aloe vera, salatalık, soğan, nohuttur.
Ülkede yaygın olarak yapılan besicilik ve balıkçılığın yanı sıra; alkollü (bira, tekila, meskal ve
şarap) ve alkolsüz içecekler, konserve meyve-sebze, soslar, şekerli ve/veya çikolatalı
mamuller (özellikle sakızlar), tütün, üretimi de yaygındır.
Meksika, organik tarıma ayrılan arazi büyüklüğü bakımından dünyada 22. sırada yer
almaktadır. Organik tarım, ülkenin tarım ürünleri ihracatının %10’unu oluşturmaktadır.
2.1.2. Sanayi:
ABD, Kanada ve Meksika arasında oluşturulan ve 1994 yılında yürürlüğe giren NAFTA
sonrasında sanayi sektöründe canlanma yaşanmış, ABD sınırında kurulan “maquiladora”da
üretilen taşıt araçları, elektrikli eşyalar, tekstil ürünleri ve mobilyalar ABD’ye ihraç edilmiştir.
İmalat sanayinin %30’unu, GSYİH’nin %16’sını, ihracat satışlarının %16’sını ve yabancı
sermaye girişlerinin %5’ini oluşturan otomotiv sektöründe de buna paralel olarak 2010 yılının
ilk dokuz ayında ihracat bir önceki yıla kıyasla %70, 2008 yılına kıyasla %10 oranında
artmıştır.
Makine sektörü imalat sanayinin üçte birini; gıda sektörü dörtte birini; petrokimya, kauçuk ve
plastik sektörleri ise yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Tekstil, bilgisayar ve elektronik
KTO Dış Ticaret Servisi
5 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
eşya sektörlerinde Meksika ABD pazarındaki payını son yıllarda Çin’e kaptırmıştır. Ancak
Meksika’nın bu pazardaki üstünlüğü özellikle lojistik ve dağıtım alanlarında hala sürmektedir.
2.1.3. Madencilik:
Zengin maden yataklarına sahip bir ülke olan Meksika’da 1990’lı yıllarda büyük madenler
özelleştirilmiş, vergi imtiyazlarının süresi 3 yıldan 6 yıla, işletme hakkı ise 25 yıldan 50 yıla
çıkarılmıştır. Meksika, Peru’dan sonra dünyanın en büyük gümüş üreticisidir.
2005 yılından bu yana petrol üretiminde yaşanan düşüşe rağmen Meksika, 2009 yılı itibarıyla
dünyanın en büyük 7. petrol üreticisidir. Son yıllarda ekonomideki ağırlığını kaybetmekle
birlikte, petrol hala ihracat gelirlerinin %10’undan fazlasını, kamu gelirlerinin %40’ını
oluşturmaktadır.
2.1.4. İnşaat:
Dönemsel bir ekonomik faaliyet olan inşaat sektörünün büyüme oranı yıllara göre değişiklik
göstermekte olup, 2007 yılında sektörün GSYİH içindeki payı %6, istihdam ettiği işgücünün
oranı ise %10 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında ülkeyi vuran Wilma Kasırgası sonrasında
sektörde canlanma yaşanırken; faizlerin düşmesi, mortgage kredileri, kamu yatırımları, altyapı
projeleri ve petrol gelirlerinin artması gibi faktörler de sektörün gelişimine etki etmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
3.1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
3.1.1. Ülkeler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar:
.Ülkeler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 2008
Kaynak: ProMexico http://www.promexico.gob.mx
Değer
Pay (%)
Ülke
(Milyon $)
ABD
9.097
40,5
İspanya
4.339
19,3
Kanada
2.486
11,1
Birleşik Krallık
1.390
6,2
Hollanda
1.320
5,9
Almanya
314
1,4
Lüksemburg
312
1,4
Fransa
105
0,5
İrlanda
95
0,4
Belçika
82
0,4
İsveç
80
0,4
KTO Dış Ticaret Servisi
6 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
Danimarka
Finlandiya
Avusturya
İtalya
Diğer
Toplam
36
33
27
26
2.726
22.481
0,2
0,1
0,1
0,1
12,1
100,0
3.1.2. Sektörler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar:
Sektörler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 2003–2009
Sektör
Kümülatif DYY (Milyon $)
İmalat Sanayi
66.406
Madencilik ve Petrol
7.499
Finansal Hizmetler
29.141
Diğer Hizmetler
15.984
Ticaret
10.530
Ulaştırma ve İletişim
9.043
İnşaat
4.358
Elektrik Enerjisi ve Su
1.229
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık
239
Toplam
11.417
3.1.3. Yatırımlarda Öncelikli Alanlar
Mobil telefon hizmetleri, avukatlık hizmetleri, menkul kıymet değerleme kuruluşları, sigorta
acenteleri, deniz taşımacılığı şirketleri, eğitim kurumları, kredi enformasyon şirketleri, petrol
boruhattı inşası, petrol ve doğal gaz sondajı, demir yolu yapımı ve işletimi, liman hizmetleri,
havaalanı hizmetleri gibi alanlarda yabancıların % 49’u aşan oranlarda hisse sahibi olmaları
için Ulusal Yabancı Sermaye Komisyonu’ndan (CNIE) izin alınması zorunludur.
Sadece devletin sahipliğinde olan sektörler (Madde 5):
Petrol ve diğer hidrokarbonlar
Temel petrokimyasallar
Elektrik
Nükleer enerji üretimi
Radyoaktif mineraller
Telgraf ve telsiz telgraf
Posta hizmetleri
Banknot ve madeni para basımı
Havaalanı, liman ve helikopter alanlarının işletmesi ve denetimi.
Sadece Meksika vatandaşlarına ve “yabancı sermayeye kapalı” bulunan Meksika
şirketlerine açık faaliyet alanları (Madde 6):
Yurt içi yolcu ve yük taşımacılığı (kurye ve paket taşımacılığı hariç)
Perakende gazolin satışı ve likit petrol gazı dağıtımı
Radyo ve televizyon yayın hizmetleri (kablo TV hariç)
Kredi birlikleri
KTO Dış Ticaret Servisi
7 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
Kalkınma bankacılığı kurumları
Uygulamadaki hükümler ile açıkça belirlenen profesyonel ve teknik hizmetler.
3.1.4.
Ülkedeki Serbest Bölgeler ( Özel Ekonomik Bölgeler )
2002 yılında mevcut Serbest Bölge düzenlemesini uygulamaya geçiren Meksika’da San Luis
Potosi’de iki adet serbest bölge faaliyettedir. Serbest bölgelerde vergi muafiyetinden
yararlanılması için ürünün ihraç edilmesi bir önkoşul değildir. Serbest bölgelerin yanı sıra,
ülkede 541 adet sanayi parkı bulunmakta ve bu bölgelerde endüstrinin verimli bir şekilde
işlemesi için kalite, altyapı, kentleşme ve hizmetler bakımından uygun koşullar
sunulmaktadır. Meksika’daki sanayi parkları ile ilgili bilgi için www.maquilaportal.com
sitesinin ziyaret edilmesi önerilmektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DIŞ TİCARET
4.1. DIŞ TİCARET
4.1.1. Ülkenin Dış Ticareti:
Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında ithalat ve ihracat rakamlarıyla en yüksek paya
sahip olan Meksika, bölge ihracatının ve ithalatının üçte birini gerçekleştirmektedir. Ülke, 110
milyonluk nüfusunun yanı sıra NAFTA ile birlikte yaklaşık 450 milyon, diğer ülkelerle
imzalanan STA’lar dahil edildiğinde ise 1 milyar nüfusa ulaşan geniş bir hinterlanda sahiptir.
2009 yılında Meksika’nın ihracatında %21 oranında, ithalatında ise %24 düşüş gerçekleştiği
ve dış ticaret açığının yaklaşık 5 milyar Dolar’a gerilediği görülmektedir. 2010 yılında ise
ülke ekonomisindeki toparlanma dış ticaret verilerine de yansımış ve ihracatta %30, ithalatta
%33 oranında artış kaydedilmiştir. Aynı yıl Meksika dünyanın 14. büyük ihracatçısı ve 16.
büyük ithalatçısı olmuştur.
Meksika’nın Dış Ticareti (milyon Dolar)
Kaynak: ITC Trademap.
Yıl
İhracat
İthalat
2001
158.386
168.377
2002
160.751
168.651
2003
164.907
170.546
2004
187.980
196.809
2005
214.207
221.819
2006
249.961
256.086
2007
271.821
281.927
2008
291.265
308.583
2009
229.712
234.385
2010
298.882
312.703
KTO Dış Ticaret Servisi
Denge
-9.991
-7.900
-5.639
-8.829
-7.612
-6.125
-10.106
-17.318
-4.673
-13.821
Hacim
326.763
329.402
335.453
384.789
436.026
506.047
553.748
599.848
464.097
611.585
8 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
4.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler:
Meksika’nın başlıca ihraç ürünleri ham petrol (%12), otomobil/steyşın vagonlar (%7,7), TV
üniteleri (%7), telli telefon için elektrikli cihazlar (%6,1), otomotiv yedek parçaları (%4,6),
otomatik bilgi işlem makineleri (%4,5), yük taşıtları (%3,5), elektrik kabloları (%2,3), ham
altın (%1,9) ve işlenmiş petrol ürünleridir (%1,6). Ülkenin 2010 yılı ihracatının %86’sı petrol
dışı sektörlerden, %6’sı ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.
Meksika’nın İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
GTİP
Ürün Adı
Tüm Ürünler
2709 Ham Petrol
8703 Otomobil, Steyşın Vagonlar
8528 Televizyon Alıcıları, Video Monitörleri ve Projektörler
8517 Telli Telefon-Telgraf İçin Elektrikli Cihazlar
8708 Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları
8471 Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri
8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar
8544 İzole Edilmiş Tel, Kablo; Diğer İzole Edilmiş Elektrik İletkenleri; Fiber
Optik Kablolar
7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde)
2710 Petrol Yağları ve Bitumenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar
9018 Tıp, Cerrahı, Dişçilik, Veterinerlik Alet ve Cihazları
8418 Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular, Isı Pompaları
8701 Traktörler
9401 Oturmaya Mahsus Mobilyalar, Aksam-Parçaları
8536 Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen Elektrik Devresi Teçhizatı
8409 İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam-Parçaları
7106 Gümüş (Ham/Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde)
8501 Elektrik Motorları, Jeneratörler
8537 Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, Mücehhez Tablolar
2009
229.712.336
25.693.512
15.103.251
18.198.732
16.158.696
9.229.367
8.094.660
6.515.504
5.030.082
2010
298.882.400
35.817.704
23.097.656
20.784.340
18.378.620
13.864.633
13.352.593
10.465.155
6.799.485
4.003.674
4.477.257
3.867.328
3.264.914
2.421.563
2.306.161
2.254.392
1.861.274
1.409.667
1.749.853
1.767.486
5.753.336
4.752.366
4.517.770
3.809.695
3.613.314
3.362.989
3.087.607
3.024.323
2.543.203
2.495.616
2.219.343
4.1.3. İthalatında Başlıca Ürünler:
Meksika’nın 2010 yılı ithalatının %92’si petrol dışı sektörlerden oluşmakta olup; elektrikli ve
elektriksiz makineler, motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar ve yağlar, plastik ve plastikten
mamul eşya, optik cihazlar, organik kimyasallar, demir-çelik, demir-çelikten eşya, kauçuk ve
kauçuktan eşya ağırlıklı bir yapı sergilemektedir. Otomotiv yedek parça (%6,1); işlenmiş
petrol ürünleri (%5,8); telli telefon için elektrikli cihazlar (%4); radyo, televizyon, radar
cihazları vb. cihazların aksam ve parçaları (%3,7); elektronik entegre devreler (%3,4) ülke
ithalatında öne çıkan başlıca ürünlerdir.
Meksika’nın İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
Kaynak: ITC Trademap.
GTİP Ürün Adı
KTO Dış Ticaret Servisi
2009
2010
9 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
8708
2710
8517
8529
8542
8703
8471
8473
8536
3926
8544
2711
8409
8408
9013
8504
8407
Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları
Petrol Yağları ve Bitumenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar
Telli Telefon-Telgraf İçin Elektrikli Cihazlar
Radyo, Televizyon, Radar Cihazları vb Cihazların Aksam ve Parçaları
Elektronik Entegre Devreler
Otomobil, Steyşın Vagonlar
Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri
Yazı, Hesap, Muhasebe, Bilgi İşlem, Bura İçin Diğer Makine ve Cihazların
Aksamı
Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen Elektrik Devresi Teçhizatı
Plastikten Diğer Eşya
İzole Edilmiş Tel, Kablo; Dıger İzole Edilmiş Elektrik İletkenleri; Fiber
Optik Kablolar
Petrol Gazları ve Diğer Gazlı Hidrokarbonlar
İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam-Parçaları
Dizzel, Yarı Dizel Motorlar (Hava Basıncı ile Ateşlenen, Pistonlu)
Sıvı Kristalli Tertibat, Lazerler, Diğer Optik Cihaz ve Aletler
Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertisörler, Endüktörler
Alternatif-Rotatif Kıvılcım Ateşlemeli, İçten Yanmalı Motorlar
10.793.010
11.726.831
9.876.350
9.960.813
7.754.768
4.755.050
5.196.398
3.370.042
19.113.988
18.281.048
12.597.629
11.500.099
10.658.229
6.461.173
6.353.144
5.420.319
3.358.198
2.313.193
2.947.057
4.457.525
4.206.848
4.148.016
2.853.794
1.679.479
1.358.006
2.407.121
2.172.397
1.162.181
3.910.306
3.628.370
3.522.431
3.080.149
2.774.778
2.693.480
4.1.4. Başlıca Ülkeler İtibari İle İhracatı:
Meksika’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
Kaynak: ITC Trademap.
Ülke
2008
Tüm Ülkeler
291.264.800
ABD
233.793.952
Kanada
7.083.682
Çin
2.044.757
Brezilya
3.366.874
Kolombiya
3.032.440
İspanya
4.232.898
Almanya
4.998.082
Japonya
2.045.908
Şili
1.586.912
Hollanda
2.487.680
Arjantin
1.315.076
2009
229.712.336
185.448.512
8.236.476
2.207.793
2.438.208
2.490.547
2.507.826
3.191.053
1.600.571
1.049.344
1.693.841
1.072.736
2010
298.882.400
239.466.752
10.616.727
4.198.546
3.785.965
3.761.648
3.678.317
3.573.803
1.931.632
1.866.206
1.856.925
1.770.069
2009
234.384.528
112.788.736
32.528.972
11.397.111
9.727.217
10.946.194
2010
312.702.720
152.439.648
45.725.800
16.534.695
12.948.982
12.752.706
4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibari İle İthalatı
Meksika’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
Kaynak: ITC Trademap.
Ülke
2008
Tüm Ülkeler
308.583.104
ABD
151.746.432
Çin
34.690.316
Japonya
16.282.454
Almanya
12.605.734
Güney Kore
13.527.288
KTO Dış Ticaret Servisi
10 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
Kanada
Tayvan
Malezya
Brezilya
İtalya
İspanya
Fransa
9.442.479
6.658.519
4.659.241
5.182.663
5.219.446
4.055.842
3.517.281
7.303.742
4.592.147
4.035.543
3.495.275
3.146.871
3.004.042
2.507.086
8.685.819
5.624.977
5.278.642
4.577.879
4.015.114
3.281.893
3.055.843
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE İLE TİCARET
5.1. TÜRKİYE İLE TİCARET
5.1.1. Genel Durum:
Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret, coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği,
kolay bozulabilir ürünlerin taşınmasındaki zorluklar, iki ülkenin de benzer üretim ve ihracat
portföylerine sahip olmaları ve Türkiye’nin AB pazarına, Meksika’nın ise ABD pazarına
odaklanması nedeniyle düşük hacimde seyretmiştir. Türkiye’nin Meksika’nın 2010 yılı
ihracatında 43. sırada, ithalatında 47. sırada olması, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi
gerektiğini göstermektedir.
5.1.2. Türkiye’nin Meksika’ya İhracatında Başlıca Ürünler
Türkiye’nin Meksika’ya İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
Kaynak: ITC Trademap
GTİP Ürün Adı
2608
Çinko Cevherleri ve Konsantreleri
7113
Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Mücevherci Eşyası
8708
Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları
4011
Kauçuktan Yeni Dış Lastikler
8483
Transmisyon Milleri, Kranklar, Yatak Kovanları, Dişliler, Çarklar
4016
Vulkanize Kauçuktan Diğer Eşya
8428
Kaldırma, İstifleme, Yükleme, Boşaltma Makine ve Cihazları
8409
İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam-Parçaları
7013
Masa, Mutfak, Tuvalet, Ev Tezyinatı vb İçin Cam Eşya
7216
Demir/Alaşımsız Çelikten Profil
6006
Diğer Örme Mensucat
8462
Metalleri Dövme, İşleme, Kesme, Şataflama Presleri, Makineleri
8413
Sıvılar İçin Pompalar, Sıvı Elevatörleri
2401
Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri
5209
Pamuklu Mensucat (Dokuma %85 < Pamuklu 200g/m2’den Fazla)
7607
Alüminyumdan Yaprak ve Şeritler-Kalınlık<0,2 mm
KTO Dış Ticaret Servisi
2009
0
3.348
4.992
2.443
2.986
4.152
3.212
1.166
546
1.814
500
1.369
920
3.633
587
780
2010
6.822
4.467
7.003
4.545
6.068
10.626
3.905
10.727
814
1.460
2.177
4.587
1.147
4.236
1.749
1.914
11 2011
11.212
10.448
10.233
7.475
6.879
5.750
5.350
4.997
4.375
3.264
3.018
2.706
2.545
2.467
2.313
2.070
MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
5.1.3. Türkiye’nin Meksika’dan İthalatında Başlıca Ürünler:
Türkiye’nin Meksika’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
Kaynak: ITC Trademap
GTİP Ürün Adı
8703 Otomobil, Steyşın Vagonlar
8517 Telli Telefon-Telgraf İçin Elektrikli Cihazlar
3904 Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
9018 Tıp, Cerrahi, Dişçilik, Veterinerlik Alet ve Cihazları
3902 Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
8471 Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri
8708 Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları
8536 Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen Elektrik Devresi Teçhizatı
0102 Canlı Sığır
7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde)
8418 Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular, Isı Pompaları
8701 Traktörler
7304 Demir/Çelikten (Dökme Hariç) Dikişsiz Tüp, Boru, İçi Boş Profil
2101 Kahve, Çay ve Paraguay Çayı Hülasası, Esans, Konsantreleri ve
Müstahzarları
7411 Bakırdan İnce ve Kalın Borular
4002 Sentetik Kauçuk, Taklit Kauçuk, Stiren-Butadien Kauçuğu vb
3206 Diğer Boyayıcı Maddeler
8531 Elektrikli Ses/Görüntülü İşaret Cihazları
2009
91.461
43.243
3.967
22.530
0
10.000
3.467
4.454
0
1.902
7.208
6.422
259
0
2010
141.339
56.719
13.778
23.726
17.458
17.637
8.942
6.607
0
3.362
10.224
13.153
1.790
0
2011
232.849
57.039
52.659
36.048
21.459
19.895
18.493
12.842
12.220
11.845
11.104
10.194
9.771
8.331
102
1.866
6.364
2.519
521
3.678
5.322
5.307
7.198
7.084
6.983
6.978
5.1.4. Türkiye’nin Meksika’ya Dış Ticaret Değerleri:
Türkiye-Meksika Dış Ticaret Değerleri (milyon Dolar)
Kaynak: ITC Trademap
Yıl
İhracat
İthalat
2000
41,3
51,5
2001
51,7
30,9
2002
76,6
51,9
2003
40,4
99,9
2004
150,6
120,1
2005
163,6
196,4
2006
140,7
261,9
2007
196,7
352,1
2008
152,1
381,9
2009
93,3
335,2
2010
145,5
493,6
2011
145,2
699,4
KTO Dış Ticaret Servisi
Denge
-10,2
20,8
24,6
-59,5
30,4
-32,7
-121,1
-155,4
-229,8
-241,9
-348,1
-554,2
Hacim
92,8
82,6
128,6
140,4
270,7
360,0
402,7
548,9
534,1
428,5
639,1
844,5
12 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
5.1.5. İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler:
Meksika’nın ithalatında önemli paya sahip ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden
başlıca tarım ürünleri fındık ve işlenmiş fındık mamulleri, kuru meyveler, incir, zeytinyağı,
konserve meyve ve sebzeler (vişne, şeftali, konserve kırmızıbiber vb.), güneşte kurutulmuş
veya doğranmış domates, fırıncılık mamulleri, maya, şekerli ve çikolatalı mamuller,
baharatlar, dondurulmuş gıdalar, balık, mercimek ve nohut gibi bakliyat ürünleri, bulgur,
bitkisel yağlar, makarna ve bisküvidir.
Meksika’nın ithalatında önemli paya sahip ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden
sanayi sektörleri/ürünleri ise; otomotiv yan sanayi, takım tezgahları, tekstil makineleri, gıda
işleme makineleri, müteahhitlik hizmetleri, iş ve inşaat makineleri ve inşaat malzemeleridir.
Tekstil ve turizm alanlarında iki ülke sanayicileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi mümkün
olup, her çeşit gemi ve deniz vasıtasının inşaası, mevcut gemilerin havuzlanması, bakım ve
onarımlarının yapılması, çelik konstrüksiyon işleri ve gemi dizel motorlarının imalatı
konularında söz konusu ülke ile işbirliği yapılmasının da, geniş bir atıl kapasiteye sahip olan
gemi inşa sanayimize pazar temini bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.
5.1.6. İki Ülke Arasında Ticarette Yaşanan Sorunlar
Meksika ile AB arasında imzalanan ve Temmuz 2000’de yürürlüğe giren Serbest Ticaret
Anlaşmasının Türkiye ile Meksika arasında hâlihazırda imzalanmamış olması nedeniyle
Meksika’ya yapılan ihracatta vergi yükü Avrupalı ülkelere nispeten artmış; özellikle tekstil,
makine ve oto yedek parça sektörlerinde pazar sapmaları oluşmuştur.
NAFTA’ya üye diğer ülkeler olan ABD ve Kanada ürünlerinin pazara sıfır veya tercihli
gümrük tarifeleri ile girmesi de Türk ürünlerinin söz konusu pazarda rekabet avantajı
kazanmasının önündeki en büyük engellerdendir.
Meksika ile Türkiye’nin ürün yelpazesinin benzerlik göstermesi, bu ülkeye ihracatımızda ürün
çeşitliliğinin artırılmasını kısıtlamaktadır.
Meksikalıların ülkemize gösterdiği yoğun ilgiye rağmen pazarda Türk malı imajının
yaratılamamış olması, coğrafi uzaklık ve doğrudan uçak seferlerinin yapılmaması nedeniyle
karşılıklı ziyaretlerin güçlüğü, vize konusunda yaşanan sıkıntılar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile
mücadele önlemleri nedeniyle Meksika’da gümrük prosedürlerinin uzun sürmesi ise pazara
girişte diğer engellerdir.
KTO Dış Ticaret Servisi
13 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
ALTINCI BÖLÜM
KONYA İLE TİCARET
6.1. KONYA İLE TİCARETİ
6.1.1. Konya’nın 2010 Yılında Meksika’ya Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri:
Fasıl
87
84
94
73
39
19
20
17
69
12
21
22
34
Fasıl Adı
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar
Demir veya çelikten eşya
Plastik ve plastikten mamul eşya
Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden müstahzarlar
Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri
Şeker ve şeker mamulleri
Seramik mamulleri
Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan yemi
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke
Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama
madde.
Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb
Aluminyum ve aluminyum eşya
Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun
kabuğu
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü
Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni
Bakır ve bakırdan eşya
33
76
8
44
11
74
Dolar
4.257.842
889.435
105.029
35.029
30.158
8.013
7.617
5.805
4.805
4.800
3.655
1.935
1.105
673
572
400
375
325
299
6.1.2. Konya’nın 2010 Yılında Meksika’dan Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri:
Fasıl
39
15
95
87
85
Fasıl Adı
Plastik ve plastikten mamul eşya
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları
Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri,aksam ve parçaları
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
KTO Dış Ticaret Servisi
Dolar
495.137
17.800
9.140
1.535
1.188
14 MEKSİKA
ÜLKE RAPORU
6.1.3. Konya’nın Meksika’ya Yıllara Göre İthalat ve İhracat Rakamları
2009
2010
2011
İhracat
3.310.393
5.357.872
5.880.642
İthalat
335.224
524.800
683.494
6.1.4. Odamız Verilerine Göre Meksika’ya İhracat Yapan Başlıca Firmalar:
FİRMALAR
USD
SEKTÖR
Aytok Filtre Sist. Plast. Mak. Dış Tic. Ltd. Şti.
228.656,00
Plastik filtre imalatı
Anadolu Hidrolik Sanayi Ve Ticaret
379.279,85
Otomotiv yedek parça
Vbs Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
17.852,00
Traktör parça imalatı
KTO Dış Ticaret Servisi
15 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards