Meksika`ya İhracat Nasıl Yapılır? Meksika, her ne kadar bir Kuzey

advertisement
Meksika’ya İhracat Nasıl Yapılır?
Meksika, her ne kadar bir Kuzey Amerika ülkesi ve aynı zamanda Kuzey
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) taraf büyük bir ekonomi olsa da, iş
yapma kültürü olarak bir Latin Amerika ülkesi olmasının etkileri çarpıcı olarak
görülmektedir. Nitekim, iş hayatında şekilciliğe önem veren bürokratik bir anlayış,
zamana değer vermeme (randevulara geç gitme), kişisel ilişkilerin önemli olması, işleri
yarına bırakma, yüz yüze ilişkilerde hayır demek yerine sonraya bırakıp hiç cevap
vermeme gibi davranışlar sıklıkla görülebilmektedir.
Yüz yüze ilişkilere daha fazla değer vermeleri ve iş yapacakları kişiyle de fiziken
temas kurmayı tercih etmeleri sebebiyle, Meksika’ya mal satmayı düşünen firmalarımızın
potansiyel müşterilerine bir pazar araştırması ziyareti ya da fuar katılımı ile ulaşmalarının
daha etkili olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle Türkiye ve ülkemiz malları açısından
en başta gelen dezavantaj, bilinmemedir. Dolayısıyla, fiziken Meksika’ya gelme ve
fuarlar aracılığıyla malları fiziken gösterme büyük önem taşımaktadır.
Meksika’da ithalat yapacak müşteri bulunup anlaşma sağlanması sırasında önemli
husus, Meksika’da hukuksal yolların yavaş işlediği ve sonuç almanın da uzun zaman
aldığı dikkate alındığında, Meksika’da ilk defa mal satılacak ya da hakkında çok bilgiye
sahip olunmayan Meksika firmasına açıktan, karşılıksız mal vermemektir.
Meksika firması ile anlaşma yapıldıktan sonra Meksika gümrüklerinde mal ile
ilgili işlemler, yetkili gümrük müşavirleri tarafından yapılmaktadır. Oldukça yoğun
bürokratik işlemlerin olabildiği ve şekil şartlarına uygun olmayan işlemlerin oldukça
maliyetli cezalara dönüşebildiği Meksika’da, gümrük işlemlerinin bir gümrük müşaviri
firma ile yapılması zorunlu ve zaruridir.
Mal gönderilmeden önce, malın satılacağı Meksikalı firmanın anlaşmalı gümrük
müşaviri firmasından, malın Meksika’ya girişinde istenebilecek sertifika vb. belgeler
hakkında bilgi öğrenilmelidir.
Meksika ile ülkemiz arasındaki mesafe, iki ülke arasındaki en büyük dezavantaj
gibi görünmektedir. Ağırlıklı olarak bu mesafeden kaynaklanan her iki ülkenin birbirini
tanımaması da, özellikle ticari ilişkilerde göze çarpan bir husustur. Nitekim Türkiye’den
Meksika’ya deniz yoluyla gelen konteynerler, önce genellikle Avrupa’da bir aktarma
geçirmekte, toplamda da 25 ila 35 günü bulan bir sürede Meksika’ya varmaktadır.
Meksika, yaklaşık 115 milyon nüfusa sahip büyük bir pazardır ve fakir nüfus
çok olsa da, bu ülkede çok zengin ve orta gelire sahip büyük bir nüfus da bulunmaktadır.
Dolayısıyla, çeşitli gelir gruplarının alım gücü ve tercihlerine göre, ülkemizden birçok
sektörde Meksika’ya mal satış imkanı olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak öne çıkan
sektörler olarak otomotiv yan sanayi ve makine sektörünün büyük potansiyel arz ettiğini
belirtebiliriz.
Download