Üye Ali Ayhan Çetin Çoırum Üye Akif Kocaman Gümüşhao

advertisement
6—
Üye
Ali Ayhan Çetin
Çoırum
Üye
Özgür Barutçu
Diyarbakır
(Mühaılifiım.)
Uye
Sabahattin Eryurt
Erzurum
Üye
Akif Kocaman
Gümüşhao»
Üye
Mehmet Sait Erol
Hakkâri
(Muhalifim.)
Üye
Mehmieft Onur
Kahratmiatnmaıraş
(İmzada bulunamad.)
Üyü
İlhan Dinçel
Malatya
Üye
İhsan Nuri Topkaya
Ordu
Üye
Hasan Altay
Samsun
Üye
Nejdet Naci Mimaroğlu
Siirt
(İmzada bulunamadı)
Üye
Salih Alcan
Tekirdağ
(İmzada bulunamadı)
Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
(İmzada bulunamadı)
Üye
Selahattin Taflıoğlu
Yozgat
MUHALEFET ŞERHİ
1. Sunulan Tekliflerde Yasa ile düzenlenmesi istenilen yasaklama ve yeni düzenlemelerin, Reklamla il­
gili bölümü TRT Yönetim Kurulunca diğer yasaklama ve düzenlemelerde İçişleri Bakanlığı tarafından hazır­
lanan Yönetmelikte sağlanmış bulunduğundan,
2. Teklifin yasallaşması halinde arpa ve şefbesçi otu üretiminde bozulacak denge sonucunda büyük bir
çiftçi 'kesimi mağdur edileceğinden ve bira sanayinin iş gücü istihdamı da dahil olmak üzere, iktisadî yön­
den ülkemize fayda yerine zarar getireceği muhakkak bulunduğundan,
3. Teklifin yasallaşması halinde, Turizm İşletme belgesi bulunmayan binlerce Turistik Tesisler, plaj,
bahçe ve benzeri yerlerde özellikle Ecnebi Turistlerin soğuk bira içmeleri önlenmiş bulunacağından ve bunun
sonucu olarak da geçen yıllara göre bu yıl ulaşılan Turizmdeki müsbet gelişme, önümüzdeki yıl gerileme gös­
tereceğinden,
4. Bugünkü Liberal ekonomi düzenimizde her türlü yabancı sigara ve alkollü içkinin ithali mümkün bu­
lunmakla, ülkemizde üretilen ve yüzde yüzüyle yerli malı bulunan bira konusundaki istenilen yeni düzenleme­
ler bu günkü ekonomik sistemimizle bağdaşmadığından,
5. Esasen bugünkü mevzuatıımıza göre de 18 yaşından küçüklerin yanında velisi olmadan kahvehane ve
benzeri yerlere girmeleri ve kendilerine içki satışı yasak bulunduğundan, okul ve spor salonları ve alanları
gibi yerlerde de biranın satımı ve içimi mevcut mevzuata göre yasaklana bildiğinden,
Reklam ve şaraba ilişkin yasaklama ve yeni düzenlemeler hariç olmak kaydıyla biraya ilişkin yasaklama
ve yeni düzenlemeye karşıyım.
•
23 . 5 . 1984
Ali Dizdaroğlu
Antalya Milletvekili
Adalet Komisyonu Başkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 74)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards