biyo 251 sitoloji laboratuvarı

advertisement
DENEY NO
DENEYİN ADI
DENEYİN AMACI
BİYO 251 SİTOLOJİ LABORATUVARI (3.HAFTA)
3
Ökaryotik Hücre Yapısı
Ökaryotik yapıdaki canlıları gözlemlemek ,tanımak ve özelliklerini
öğrenmek.
Prokaryotlardan farklı olarak ökaryotlar zarla çevrili nukleusa ve
organellere sahip organizmalardır. Ökaryotik hücreler gerçek bir nükleusu
olan yani nükleusları bir membran ile sitoplâzmadan ayrılmış, zarlı ve zarsız
organelleri, sitoplâzma ve sitoplazmayı çevreleyen hücre zarı bulunan
hücrelerdir. Nükleusta özel çekirdek sıvısı, nükleoplazma, çekirdekçik,
DNA ve RNA yapıları bulunur. DNA molekülleri özel proteinlerle
birleştirilmiştir. Hayvan, bitki, mantar ve protistler ökaryotik hücre yapısına
sahip canlılardır. Ökaryotik organizmalar tek hücreli veya çok hücreli
olabilir. Ökaryotik hücrelerin büyüklükleri prokaryotik hücrelerden daha
fazladır.
A-Tek Hücreli Ökaryotlar
Tek hücreli bir organizmada, çok hücreli organizmanın birçok hücresi
GENEL BİLGİ
tarafından yapılan tüm görevler bir hücre içinde gerçekleşir. Bu duruma
uygun olarak tek hücreli ökaryotlar karmaşık bir iç organizasyon gösterirler.
Vorticella
B-Sabit Hücre Sayılı Ökaryotlar
Bazı ilkel çok hücrelilerde hücre sayısı sabittir. Her bir hücrede bir nukleus,
kromatofor 1-2, pirenoid (nişasta oluşum merkezi) ve vakuoller bulunur.
Koloni, türlere göre sayıları değişen uzantılar taşır. Genellikle dört köşeden
çıkan bu uzantılar organizmanın su içinde durmasını sağlar. Hücrelerin her
birinde dışa doğru uzanan 2 kamçı bulunur. Hücreler plazmodezmalar ile
birbirine bağlıdır. Bu özelliklerinden dolayı yüksek yapılı bitkilere geçit
oluştururlar.
Scenedesmus
Gonium
Pandorina
C-Çok Hücreli Ökaryotlar
Çok hücreli canlıların çoğunda hücre sayısı sınırsızdır.








Lam
Lamel
Işık mikroskobu
Metilen yeşili veya asetokarmin
Bira mayası
Ilık su
Pastör pipeti.
Havuz Suyu
MATERYALLER
DENEY 1’in YAPILIŞI: HAVUZ SUYUNDA PARAMECİUM’un
İNCELENMESİ
1. Bir damla havuz suyundan alıp lam üzerine koyunuz ve üzerini
lamelle kapatınız.
2. Daha sonra metil yeşili veya asetokarmin ile boyayınız.
3. Işık mikroskobunda inceleyiniz.
4. Siler, makronukleus, mikronukleus, anterior, pasterior kontraktil
vakuol, sitofarinks gibi kısımlar 40x objektif ile gözlenir.
DENEY 2’in YAPILIŞI: ILIK SU İLE HAZIRLANMIŞ BİRA
MAYASI (Saccharomycess sp.)
1. Ilık su hazırlanan bira mayasından bir damla alıp lam üzerine
koyunuz.
2. Üzerini lamel ile kapatıp mikroskop altında inceleyiniz.
3. Bira mayasının elektron mikroskobundaki görünüşünün diyagramını
inceleyip nukleus, mitokondri, vakuol, golgi kompleksi,
endoplazmik retikulum, ribozomlar, hücre çeperi ve hücre zarını
gözlemleyiniz.
4. Bira mayası tomurcuklanarak çoğalır. Ana hücre üzerinde bir
tomurcuk oluşur, büyüdükten sonra ayrılarak yeni bir bira mayası
oluşur. Tomurcuk oluşumunu gözlemlemeye çalışınız.
DENEYİN
YAPILIŞI
Bira mayasının EM görüntüsü
Işık mikroskobunda bira mayası
Doç.Dr. Işık Didem KARAGÖZ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards