YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ II. ÖDÜLLÜ

advertisement
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
II. ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM FORMU
Katılımcının;
Adı - Soyadı:
Doğum Tarihi:
Yarışmaya Katılan Kısa Filmin Adı ve Teması (en fazla 3 cümle):
Filmin Süresi:
İrtibat Adresi:
İrtibat Telefonu:
Mail Adresi:
Oyuncular:
Yayın ve Telif Hakkı
Yarışmaya gönderilen filmlerin yayın hakları Yıldırım Beyazıt Üniversitesine aittir. Eserin veya eserlerin, daha önce
herhangi bir yarışmaya katılmış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmektedir. Filmlerde kullanılan her
türlü materyalden doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal yükümlülüğü ve sorumluluğu eser sahibine aittir.
Yarışmaya gönderilen filmler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs.
gibi alanlarda kullanılabilir. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü
yasal sorumluluk, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film yarışmadan men
edilecektir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınacaktır.
Katılımcı, dereceye giren filmin kullanım haklarını, isminin kullanılması şartıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesine
verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak Katılımcı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, kamuoyu ile
paylaşım, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devreder. Eser
sahibi, devrettiği hakları sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
etmeyeceğini veya bu devir için her hangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, eserler için katılımcının yukarıda devrettiği haklar
karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
Yukarıdaki koşulları okudum ve kabul ediyorum.
KATILIMCININ İMZASI:
TARİH:
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards