yarışma şartnamesi indir - Kâhta İkbal Kültür Ve Yardım Derneği

advertisement
KAHTA İKBAL KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ
KAHTA
İKBAL KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ
İSLAM KARDEŞLİĞİ TEMALI KISA FİLM, ŞİİR VE
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
I.KONU VE AMAÇ
Kahta İkbal Kültür ve Yardım Derneği, İslam
Kardeşliği konulu kısa film, şiir ve kompozisyon
yarışması düzenlemektedir.
Ümmetin parçalanmışlığı, çer çöp gibi dağınık oluşu ve
şu anki hali pür melali “sözde” kalan bir Müslüman
kardeşliğinin tezahürüdür. Hâlbuki bizler kardeşliğe
öylesine önem veren bir peygamberin ve dinin
ümmetiyiz ki, tarihte daha bu kadar mükemmel bir
birliktelik örneğine rastlanmamıştır.
İslam toplumlarının kendi içinde yaşadığı
problemlerin temelinde Kur‟an ve Sünneti Seniyyeye
aykırı bir yaşamın yaygınlaşması vardır. Rabbimizin
kesin emri olan kardeşlik toplum fertleri arasında da
güveni ve huzuru oluşturan faktörlerdendir. Toplum
arasında kardeşlik ekseninde birlik beraberlik,
dayanışma, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerin
yaygınlaşması toplumu daha huzurlu ve mutlu hale
getirir. Ümmetin yeniden kendine gelebilmesi, güvenin,
barışın ve huzurun temsilcisi olabilmesi için vahdet
ekseninden kardeşlik bilincini kuşanmasıyla olacaktır.
Yarışmamızdaki
temel
amaç,
İslamı
hayatımızın
ana
gündemi
haline
getirmektir.
Müslümanlar arasındaki tefrikaya, ihtilafları büyüterek
birbirine düşmanlık yapmaya bir çözüm arayışıdır. Genç
kuşakları, İslami değerlerle donatılmış ve bunları yaşam
felsefesi haline getirmiş, duyarlıkları yüksek nesiller
olarak yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.
Yeteneği olan kardeşlerimizin bu yeteneklerini İslami
dünya görüşüyle harekete geçirmek, Müslümanlar
arasında kardeşliği vurgulayarak gündem haline
getirmeyi amaçlıyoruz.
II. KATILIM ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR
1. Yarışma, Kahta‟daki tüm lise ve üniversite
öğrencilerine açıktır. Açık öğretim lisesinde okuyan
öğrencilerden de sadece lise yaş döneminde olanlar
başvurabilir.
2. Yarışma ile ilgili tüm duyurular derneğin
www.kahtaikbalder.com internet sitesinde yapılır.
3. Her yarışmacı her kategoriye başvurabilir ancak her
kategoriden en fazla iki eserle başvuru yapabilir.
4. Yarışma Komitesi her türlü değişikliği haber
vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.
5. Yarışmaya başvurulan eserler,
yarışmadan
çekilemezler.
6. Yarışmacı, eserlerini başvuru formuyla birlikte en geç
21 Nisan 2016'ya dek Kahta İkbal Kültür Yardım
Derneği‟ne (Celalettin Camii Yanı/Kahta) veya Z Giyim
(Otogar Yanı) ulaştıracaktır.
7. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
1
8. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya
katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
gerekmektedir.
9. Yarışmaya katılan eserler çeşitli yayınlarda
kullanılarak değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti
ödenmeyecektir.
10. Jürinin kararları nihai olacaktır, itirazlar kabul
edilmeyecektir.
11. Başvuru yapan her eser sahibi yarışma
şartnamesinin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.
B. KISA FİLM KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılacak filmlerin teması İslam Kardeşliği
üzerine olmalıdır.
2. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmenleri ödül
gecesine davet edilecektir.
3. Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan „İslam Kardeşliği‟
temasına işaret eden dijital formatta kurmaca,
animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılabilir.
4. Yarışmaya jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan
kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler
başvurabilir. Ön jüri gerekli gördüğü̈ takdirde süre
kısıtlamasında esnek davranabilir.
5. Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser
sahipleri filmlerini yarışmadan çekemezler. Başvuru
yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
6. Filmler DVD/CD ortamında dört ( 3 ) ayrı kopya
olarak gönderilir.
Bozuk kayıt yapılmış filmler,
katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı
bırakılır. Kopyalarda filmin künyesi mutlaka yer
almalıdır.
C. ŞİİR KATILIM ŞARTLARI
1. Adaylar ödüle en çok iki şiirle katılabilir.
2. Ödül “tek” adaya ve şiire verilir, bölüştürülmez.
3. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle
okunaklı bir şekilde ya da bilgisayarda yazılacaktır.
4. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon
numaraları, okul ve ev adresleri açık şekilde
yazılacaktır.
5. Eserler üç nüsha şeklinde teslim edilecektir.
D. KOMPOZİSYON KATILIM ŞARTLARI
1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
2. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle
okunaklı bir şekilde ya da bilgisayarda yazılacaktır.
3. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon
numaraları, okul ve ev adresleri açık şekilde
yazılacaktır.
4. Eserler üç nüsha şeklinde teslim edilecektir.
III. JÜRİ
Jüri, her kategori ile ilgili meslek icra eden kişilerden
en fazla 5 kişi olacaktır.
IV. YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ
21 Nisan 2016 Perşembe günüdür.
V. ÖDÜLLER
1. Ödüller üç (kısa film, şiir, kompozisyon) kategoride
verilecektir.
2. Birinci olanlara Çeyrek Cumhuriyet altını
3. İkinci olanlara 150 tl
4. Üçüncü olanlara sürpriz hediyeler verilecektir.
VI. BAŞVURU YERLERİ
Kahta İkbal Kültür Yardım Derneği (Celalettin Camii
yanı/ Kahta)
Z giyim (otogar yanı)
www.kahtaikbalder.com
Download