“Sürdürüleblr Kalkınma İçn Enerj” Oturumuna Katıldı Bldr

advertisement
Bugün geldiği noktada Medeniyetler
İttifakı girişimi, uluslararası toplumun,
ortak değerler temelinde barış
ve huzur içinde birlikte yaşama
iradesini simgelemektedir. Bu
çerçevede eğitim, gençlik, göçmenler
ve medya konularında çok sayıda
proje geliştirilmiş ve insanlığın bir
medeniyetler çatışmasına mahkum
olmadığı, aksine hepimizin ortak
uygarlık alanını oluşturan evrensel
değerleri esas alan bir barış ve
işbirliği ortamının mümkün olduğu
kanıtlanmıştır.
Şimdi bu olumlu temel üzerinden
küresel anlamda kültürler arası
diyaloğun daha da ilerletilmesi ve
toplumlarımızın her düzeyine mal
edilmesi gerekmektedir. Bölünme
ve kutuplaşmadan beslenen aşırı
akımlarla mücadele, ancak bu şekilde
mümkün olacaktır.”
TBMM Başkanı Çiçek, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Bugün, toplumsal çeşitlilikleri
kucaklayan ve bu suretle toplumsal
uyumu teşvik eden politikalara
her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır. Bir başka deyişle,
ayrımcılıktan uzak durmak ve
farklılıkları kucaklamak kaçınılmazdır.
Farklılıklar kültürel bölünmenin değil;
tam tersine demokratik zenginliğin bir
göstergesi olarak alınmalıdır.”
Çiçek, “Sürdürülebilir
Kalkınma İçin Enerji”
Oturumuna Katıldı
TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Riyad’daki G-20 Parlamento
Başkanları 3. İstişare Toplantısında,
“sürdürülebilir kalkınma için enerji”
oturumunda konuşma yaptı.
TBMM Başkanı Çiçek, şöyle konuştu:
“Bu krizin daha ne kadar sürüp
sürmeyeceğini, burada dile getirilen
hususlara ilaveten şu hususlar
belirleyecektir: Olup bitenleri ciddiye
almak gerekir, kısa vadeli geçici
HABER
“Bu çerçevede, 2005 yılında Türkiye ve
İspanya’nın öncülüğünde başlatılan,
hâlihazırda 129 ülke ve uluslararası
kuruluşu bünyesinde bulunduran bir
BM girişimi hâline gelen Medeniyetler
İttifakı, bugün kültürler ve dinler arası
diyalog bağlamında önde gelen bir
girişim konumuna ulaşmıştır.
tedbirler yerine güven veren gerçekçi
orta vadeli bir programa ihtiyaç vardır.
Küresel işbirliği fevkalade önemlidir.
Bankacılık başta olmak üzere köklü
reformların yapısal düzenlemelerinin
gecikmeden yapılması gerekmektedir.
Ayrıca uluslararası kuruluşların her
ülke için senelerden beri uyguladığı
tedbirler yerine, krizi doğru dürüst
analiz ederek, günün şartlarına uygun
doğru düzgün yeni programlarla
ülkelerin karşısına çıkmak
gerekmektedir. Özellikle IMF’nin
geçmiş dönemlerde her ülke için
uyguladığı programlar, o ülkeler için
olumlu sonuçlar vermemiştir.”
Bildiri YayıMlandı
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de
katıldığı G-20 Ülkeleri Parlamento
Başkanları 3. İstişare Toplantısı
sonunda G-20 ülkeleri ile davetli
ülkelerin imzaladığı bildiri yayımlandı.
Bildiride, uluslararası barış, güvenlik
ve gelişme için farklı kültürler ve
insanlar arasındaki diyalog ortamının
kurulması gerektiği vurgulandı.
Uluslararası toplumun uygun diyalog,
tolerans ve insan haklarının gelişimi
için uygun iklimi yaratması gerektiği
belirtilen bildiride, “Bu noktada
uluslararası diyaloglar önemli bir rol
oynamaktadır. Türkiye ile İspanya’nın
eşbaşkanlığındaki Medeniyetler İttifakı
uluslararası kültürel alanda önemli bir
rol oynamaktadır” denildi.
Bildiride, globalleşen dünyada
parlamentoların, hükümetlerin,
uluslararası kurumların, medya ve
sivil toplum örgütlerinin; insanlar
ve kültürler arasındaki diyalog
ortamının desteklenmesi için birlikte
çalışmalarının önemine işaret edilen
bildiride, şöyle denildi:
“Terörizm, temel insan haklarından
olan yaşam hakkı ve uluslararası
güvenliği direkt tehdit eden bir
şiddet unsurudur. Terörizm herhangi
bir inanç, kültür ve etnik grupla
ilişkilendirilemez. Irkçılık, ayrımcılık
ve yabancı düşmanlığı insan onuruna
yakışmaz ve toplumların uyumunu
tehdit eder. Bu tip olumsuz eğilimlere
aktif şekilde karşı koymak ve karşılıklı
saygı, küresel kültürel diyalog ve
anlayışını desteklemek görevimizdir.
Ortadoğu ülkeleri arasındaki diyalog,
bölgedeki insanların güvenliği
için temel bir öneme sahiptir.
Enerji üreticileri ve tüketicileri
arasındaki diyalog mekanizmaları,
global ekonominin büyümesine ve
sürdürülebilirliğine katkı yapma
noktasında temel bir öneme sahiptir.
Milenyum hedefi, dünya enerji
kaynaklarına ulaşma noktasında
çevreye dost enerji üretimidir.
Bu noktada Kral Abdullah Bin
Abdülaziz’in milenyumun gelişme
hedeflerini yakalamak için evrensel
enerji kaynaklarına ulaşımın yolları
geliştirilmeli, bunu yaparken de
çevreye dost enerji kaynakları ve yeşil
teknolojinin gelişimi sağlanmalıdır.”
Bildiride, sürdürülebilir mali
politikaların, her ülkenin kendi
koşullarına özgü olduğu ifade edilerek,
“Ancak bu politikalar ülkelerin zayıf
gruplarını korumalıdır. Uluslararası
mali politikaların denetimi için
uluslararası gözetim çerçevelerinin
güçlendirilmesi gerekmektedir”
denildi.
9
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards