tc marmara üniversitesi iktisat fakültesi iktisadi gelişme ve

advertisement
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
İstanbul, 28.12.2016
Sayın Yetkili,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat Bölümü’nde yıllardan beri
öğretimi sürdürülmekte olan Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı
ders içerikleri “Lojistik, Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret İşlemleri” temelinde
yenilenmiştir.
Uluslararası İktisat Bilim Dalı’nda, Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret İşlemleri konusunda
TEZSİZ yüksek lisans yapmak isteyen adaylardan ALES puanı istenmemektedir.
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat Bölümü’nde tezsiz
yüksek lisans yapmak isteyen üyelerinizi bu olanak konusunda bilgilendirmenizi dileriz.
Prof. Dr. Müfit AKYÜZ
Uluslararası İktisat Bölüm Başkanı
Not: Müracaatlar 02 Ocak 2017 -13 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Programla ilgili ayrıntılı bilgi:Yrd. Doç. Dr. Yaşar Serhat Yaşgül ([email protected])
Ayrıca burada belirtilmeyen hususlar için: www.uluslararasiiktisat.org ve http://sbe.marmara.edu.tr
BÖLÜM DERSLERİ:
I. Yarıyıl
1-DIŞ TİCARET MEVZUATI VE UYGULAMALARI
2-ULUSLARARASI FİNANS
3-GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
4-ULUSLARARASI EKONOMİK ANALİZ
5- DÜNYA EKONOMİSİNDE EĞİLİMLER
II. Yarıyıl
6- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK POLİTİKALARI
7- ULUSLARARASI LOJİSTİKTE BANKACILIK VE KAMBİYO UYGULAMALARI
8- AVRUPA BİRLİĞİ VE LOJİSTİK POLİTİKALARI
9- EKONOMİK GÖSTERGELER
10-ULUSLARARASI LOJİSTİKTE GÜMRÜK YÖNETİMİ
Download