istanbul medipol üniversitesi tasarım tarihi ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TASARIM TARİHİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
MIM122413 ICT122413 EUT122413
TASARIM TARİHİ
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Nazende Yılmaz, Öğr. Gör.Mine Çağlar Dikbaş
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi
Dersin Amacı
Bir profesyonel olarak tasarımcının ve mesleki pratiğinin değişiminin/gelişiminin tarihsel süreç içinde
kavranması dersin amacıdır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Modernite ve tarihî bağlamda tasarım mesleğinin kavranması
Farklı kültür ve ihtiyaçlara göre tasarım örneklerini analiz
Genel Yeterlilikler
Sorgulayabilme, eleştirel düşünebilme ve takım halinde çalışabilme.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
Tasarım Tarihi dersi hakkında bilgilendirme ve 19. ve 20 yüzyılda Tasarım tarihinin kilometre taşları
19. ve 20 yüzyılda Tasarım Tarihini Örnekleri
Obje Tasarımından Örnekler
Obje Tasarımından Örnekler
Türk Evi ve Japon Evi
Emperyal Üsluplar; Dünya saraylarından Örnekler (Elhamra Sarayı, Topkapı Sarayı)
Emperyal Üsluplar; Dünya saraylarından Örnekler (Versailles Sarayı, Dolmabahçe Sarayı)
Emperyal Üsluplar; Dünya saraylarından Örnekler (Yasak Şehir Çin Sarayı, Japon Sarayı)
Dünya Fuarlarında Tasarım
Obje Tasarımından Örnekler
Optik Bilimi, Perspektif, Fotoğraf
Tarihte Ünlü Tasarımcılar (El Cezeri, Leonardo Da Vinci)
Tarihte Ünlü Tasarımcılar (William Morris, Philippe Starck)
Öğretim ve Teknikleri
Görsel örnekler eşliğinde teorik anlatım, tartışma
Dersin Koşulları
Derse devamlılık (%70) ve sınavlara girmek zorunludur.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Önder Küçükerman, Endüstri Tasarımı: Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, YEM yay.
Önder Küçükerman, Turkish House, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası, FOUNDATION FOR SCIENCE TECHNOLOGY & CIVILISATION FTSC
LTD
Download