Tur Adı : Bizans ve Osmanlı İzleri / 2015-5 Tarih - Back-Up

advertisement
Tur Adı
Tarih
Buluşma
: Bizans ve Osmanlı İzleri / 2015-5
: Günübirlik (21 Mart - 25 Ekim arası her Cumartesi – Pazar)
:
Aya
Sofya
Camii
önünde
09:30
Aya Sofya
Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi
yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453
yılında İstanbul'un bizim tarafımızdan alınmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye
dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri ise müze olarak hizmet vermektedir.
Sultanahmet Camii
1609-1616 yılları arasında sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar
Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği
için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de gene mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için
Avrupalılarca "Mavi Cami (Blue Mosque)" olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 1934 yılında camiden
müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camii konumuna ulaşmıştır.
At Meydanı
İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom olarak bilinirdi.
“Hipodrom” At binenlerin, atların meydanı anlamına gelir. Osmanlı döneminde buraya At Meydanı
denirdi.
Kapalı Çarşı
Sekiz ana kapısıyla 40 bin metre kare alan üzerine kurulmuş olan 65 sokaklı, 14 hanı, 3300 üstü
dükkânda çalışanıyla dünyanın en büyük çarşısı olan Kapalıçarşı bünyesinde bir cami, iki mescit, bir
şadırvan, bir kıraathane, çeşitli lokanta ve kafeteryalar, çeşmeler barındırıyor. Toplamda 16 kapılı
olan çarşının kapıları da Örücüler, tacirler, Mercan, Mahmut paşa, Kılıççılar, Sandal Bedesteni ve
Kürkçüler, Kürkçüler, Çarşı kapı, Merdivenli kapı, Beyazıt, Hacı Hüsnü, Fesçiler, Yorgancılar ve
Lütfullah Kapıları olarak sıralanıyor.
Topkapı Sarayı
Topkapı Sarayı, Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. İstanbul
fatihi II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı
ilavelerin yapıldığı Saray’da, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl ortalarına kadar ikamet
etmiştir. 1850’lerin başında Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine
ilişkin gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz’daki Dolmabahçe Saray’ına
taşınmışlardır. Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı
Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve Mukaddes Emanetleri barındırmasından
dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir. Topkapı Sarayı, Osmanlı monarşisi
1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye
dönüştürülmüştür.
Küçük Ayasofya Müzesi
Bizans İmparatoru I. Jüstinyen ve karısı Theodora tarafından 527-536 yılları arasında Aya Sergios ve
Bachos Kilisesi adıyla yaptırılan kilise 1497'de sultan II. Beyazıt Topkapı Sarayı Darüssaade ağası
Hüseyin Ağa döneminde camiye çevrilmiştir. Temelinde 3 metreye 1,8 metrelik blok taşlar
kullanılmıştır. 8 köşeli ana kubbesi bulunmaktadır. İstanbul'un en eski Bizans Dönemi yapısı olarak
bilinir. Bahçesinin güney kısmında 24 odalı geniş bir bahçesi ve ortasında şadırvanı olan Hüseyin
Ağa Medresesi yer alır. Medrese Yesevi Vakfı tarafından restore edilmiş ve Türk el sanatlarının
hizmetine verilmiştir. Yakınında Kesikbaş Hüseyin Ağa türbesi yer alır. Yapı 1836 ve 1956 yıllarında
iki onarım görmüş, muhtelif kurşun ve sıvaları yenilenmiş, tek minaresi önemli ölçüde onarılmıştır.
Download