2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı

advertisement
ÖZEL YETENEK SINAVI ÖN KAYIT ESASLARI
1. T.C. Vatandaşı olmak
2. Liselerin Müzik alan/kol/ bölümlerinden mezun olan adaylardan
2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinden herhangi birinden en az 140 ve üzeri ham puan almak, yukarıda sözü
edilen alan/kol/ bölümler dışında kalan liselerden mezun olan
adayların 2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinden herhangi birinden en az 180 ve üzeri ham puan almaları
gerekmektedir.
3. Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı olarak yapılacaktır.
4. Temel Bilimler Bölümü’ne 20 öğrenci alınacaktır.
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ön kayıt sırasında kendisine verilecek olan ve aday tarafından
doldurulması gereken matbu dilekçe.
2. 2013 yılı YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotoko
Pisi.
3. Resimli Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi.(Fotoğrafı,
tanınmasına engel teşkil eden nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.)
4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş ve kılık
kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.)
5.
Diploma ve mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
6. Ön kayıt şartlarında sözü edilen müzik alan / kol / bölümlerden
mezun olan adayların bu durumları, diploma veya mezuniyet
belgelerinde belirtilmemişse, bunları gösteren resimli bir belge.
7. Konservatuvar sınav ücreti olarak 100.-TL yatırıldığına
dair dekont ( Türkiye Vakıflar Bankası Elazığ Şubesi
Hesap No: TR550001500158007292447991 )
ÖN KAYIT YERİ VE TARİHİ
Ön Kayıtlar 02.09.2013 - 06.09.2013 tarihleri arasında olup, F.Ü.
Kampüsü içinde bulunan Devlet Konservatuvarı binasında yapılacaktır. Eksik belge ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön Kayıt işlemi adayın bir yakını tarafından yaptırılabilir.
SINAV YERİ VE TARİHİ
Adaylar sınava Devlet Konservatuvarı binasında gireceklerdir.
Sınavlar 09.09.2013 – 13.09.2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
SINAVA KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adaylar Sınava özel kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya
pasaport) ve sınava giriş kimlik kartı ile katılmak zorundadırlar.
Birinci Aşama Sınavı
Piyanodan Tek Ses İşitme:
Verilen 10 adet tek ses aday tarafından tekrarlanır. (Adayın ses sahası da değerlendirilir.)
(10x1 =10 puan)
Piyanodan Ezgi İşitme :
Tonal yapıda ikişer motiften oluşmuş 2 adet
ezgi aday tarafından tekrarlanır. (10x2=20)+
(15x2=30) Top=50 puan)
Ritm İşitme :
İkişer motiften oluşmuş 2 adet ritm cümlesi
aday tarafından tekrarlanır. (10)+(20)
Top=30 puan)
Enstrümanla İcra
Adayın varsa enstrümanı dinlenir. 10 Puan
DEVLET KONSERVATUVARI
Not: Birinci aşama sınavında 100 puan üzerinden 70 puan ve daha yukarı puan alanlar
ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.
İkinci Aşama Sınavı
Piyanodan Çift Ses İşitme:
Aynı anda basılan iki sesi birbirinden ayırma.
2 adet uyumlu ve 2 adet uyumsuz olmak üzere 4 adet çift ses aday tarafından birbirinden
ayrılarak seslendirilir. (4x5 puan=20 puan)
Bağlamadan Ezgi İşitme:
Komalı sesleri içeren modal yapıda, ikişer
motiften oluşmuş 2 adet ezgi aday tarafından
tekrarlanır. (10x2=20)+(15x2=30)=50Puan
Sesle İcra:
Aday hazırladığı eseri seslendirir. (Ses kalitesi=5 puan, Yorum=5) Toplam 10 puan.
Enstrümanla İcra
Adayın enstrümanla icrası:15 Puan
Mülâkat:
Adayın Türk Musıkisi hakkındaki düşünceleri
ve kendini ifade edebilme kabiliyeti değerlendirilir=5 Puan
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
ELAZIĞ
Telefon: (0424) 2370088
Fax:(0424) 2370089
Download