Bilgi Referans Mektubu

advertisement
Referans Mektubu
Bu referans, adayla çalışmış, adayın müzikal kabiliyetleri üzerine yorum yapabilecek bir müzik öğretmeni tarafından
doldurulmalıdır. Hazırlanan mektup kapalı zarf içinde adaya teslim edilmelidir, açık veya zarfı açılmış referans mektupları
kabul edilmeyecektir. Değerlendirme komisyonu aday ile ilgili vereceğiniz bilgi ve gözlemlerinizin saklı kalacağını garanti
eder.
Referans verilen adayın adı, soyadı: ……………………………………………………..
Adınız, Soyadınız:
……………………………………………………………………….
Çalıştığınız Kurum ve Ünvanınız: …………………………………………………………
İletişim bilgileriniz (telefon ve email): ………………………………………………………
Lütfen adayla müzikal olarak çalışmış olduğunuz süreyi ve çalışma kapsamını belirtiniz.
Lütfen aşağıdaki soruları cevaplayınız:
Aralık ve Akor bilgisi
Tonalite bilgisi
Müzik kültürü
Solfej
Nota veya şifre çalma
Yorumcu olarak yaratcılık
Besteci olarak yaratıcılık
Çalışma disiplini
Çok iyi
İyi
Orta
Yetersiz
Zayıf
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
Adayla ilgili Değerlendirme Komisyonu ile paylaşmak istediğiniz özel bilgi var ise lütfen
ekleyiniz.
Tarih:…………………….
İmza:…………………….
Download