Felsefe grubu dersleri - Sosyal Bilimler Zümresi

advertisement
Felsefe Grubu Dersleri Nelerdir?
Felsefe grubu dersleri; felsefe, psikoloji,sosyoloji ve mantık derslerinden oluşmaktadır.
Felsefe Dersini Öğrenmemizin Faydaları
Felsefe dersinin genel anlamda amacı size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü
geliştirmektir. Ayrıca size önyargısız ve hoşgörülü olmayı öğretir. Felsefe dersi sorgulama,
eleştirme, değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır.
Felsefe Dersine Nasıl Çalışılır?
Derste, derse katılım ve kendi fikrinizi belirtme; dersin içeriğinin zenginleşmesi ve konunun
anlaşılır hale gelmesi açısından önemlidir. Derste motivasyonunuzun yüksek olması ve
dikkatinizi derse vermeniz için hazırlıklı gelmeniz ve önemli noktaların altını çizmeniz
gerekmektedir. Felsefe dersinde ezberlemekten ziyade yorum gücü kazanmak ve soru çözme
yöntemini öğrenmek önemlidir. Bu nedenle öğretmenin anlattıkları ile ilgili düşünme
yeteneklerinizi geliştirici aktivitelere yönelmelisiniz. Bireysel çalışmalarda sorular
paragraftan oluştuğu için iyi bir kitap okuyucusu olmak gerekir. Paragrafları hem hızlı
okuyup, hem de anlayıp geçmek az bir süre içerisinde büyük bir çaba ister. Bu nedenle okuma
düzeyinizi ve soru çözme yeteneğinizi geliştirmek için okuma faaliyetine önem vermelisiniz.
Gerekli alt yapıyı oluşturmak için de öğretmenden, ders kitaplarından ve yardımcı
kaynaklardan faydalanmalısınız.
Felsefe Dersinin YGS içindeki Önemi
Ygs Felsefe testi Sosyal Bilimler testi içerisinde yer alan, 8 sorunun yer aldığı bir testtir.
Geçmiş yıllarda felsefe dersinden çok yoğun düşünme gerektiren paragraf sorusu gelirken
son beş yıldır paragraf sorularının yanında daha kısa bilgi sorularının geldiği de
gözlenmektedir. Bununla da dersin önemini artırtığı görülmüştür.
Sıra
YGS FELSEFE KONULARI
1
Felsefenin Alanı
2
Bilgi Felsefesi
3
Bilim Felsefesi
4
Varlık Felsefesi
5
Ahlak Felsefesi
6
Siyaset Felsefesi
7
Sanat Felsefesi
8
Din Felsefesi
LYS soru stili YGS'den farklı!
LYS felsefe grubu soruları YGS soru stilinden farklıdır. Bu alanda hazırlanacak olan
öğrenciler yorumun yanı sıra bilgi ağırlıklı sorularla karşılaşacaklardır. Din konularının sınav
müfredatına eklenmesiyle birlikte LYS felsefe grubu soruları 6 soru eksiltilerek 24 soruya
düşürülmüştür ve 8 psikoloji, 8 sosyoloji, 8 mantık sorusu olmak üzere üç alana ayrılmıştır.
Disiplinli çalışmak önemli
LYS felsefe grubu sınavına girecek olan öğrencilerin şunu bilmesi gerekir, LYS bilgi ağırlıklı
bir sınav olacağından bu konulara yüzeysel bir çalışmadan ziyade derinlemesine bir çalışma
ile hakim olacaklardır. Çünkü yüzeysel hakimiyet bilgi ağırlıklı bir sınavın sorularını
çözmede yeterli olmayacaktır. Bu yüzden disiplinli bir çalışma içerisinde LYS’ye
hazırlanmanızı tavsiye ederiz.
LYS-4 Psikoloji Konuları
1-
Psikolojinin Alanı
2-
Organizma ve Çevre
3-
Öğrenme
4-
Bellek, Düşünme ve Bilinç
5-
Ruh Sağlığı
6-
Zeka ve Kişilik
7-
Sosyal Davranış
LYS-4 Mantık Konuları
1-
Mantığın Alanı
2-
Klasik Mantık 1 Kavram, Terim, Beş Tümel, Tanım
3-
Klasik Mantık 2 Önermeler ve Önermeler Arasındaki İlişkiler
4-
Klasik Mantık 3 Çıkarım ve Kıyas
5-
Sembolik Mantık Önermeler Mantığı
6-
Denetlemeler
7-
Niceleme Yüklemeler Mantığı
LYS-4 Sosyoloji Konuları
1-
Sosyolojiye Giriş
2-
Toplumsal Yapı
3-
Toplumsal Değişme
4-
Kültür
5-
Toplumsal Kurumlar
Download