adnan menderes üniversitesi nazilli meslek yüksekokulu

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKSTİL PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Ekonomi Politikası
Ders Kodu
BSN232
AKTS Kredi
2
İş Yükü
Ders Düzeyi
50 (Saat)
Teori
19.10.2017
Önlisans
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Ekonomi teorisinde ele alınan makro denge modellerinin, birtakım politik uygulamalar yoluyla nasıl
gerçekleştirilebileceği konusundaki görüşlerin incelenmesi amaçlanmaktadır
Özet İçeriği
Devlet borçlarının temel özellikleri, sınıflandırılması ve borç yönetimi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Ekonomi Politikası / Teori ve Türkiye Uygulaması REMZİ KİTABEVİ Mahfi Eğilmez/ Ercan Kumcu
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, ekonomi politikasının tanımı, ilgilendiği konular ve cevap
aradığı sorular
2
Teorik
Ekonomik sistem ve ekonomi teorisi tartışmaları teori ve politika ilişkisi
3
Teorik
İktisat Politikasının gelişimini Hızlandıran Unsurlar
4
Teorik
İktisat Politikasının Temel Unsurları ekonomi politikası ve kamu kurumları
5
Teorik
İktisat Politikasının Amaçları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirilmesi
6
Teorik
İktisat Politikasının Araçları çeşitleri kullanılabilirlikleri
7
Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
8
Teorik
Amaç ve Dengesi – Politika Uygulamalarının ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre
kullanılabilirlikleri
10
Teorik
Makro modeller ve iktisat politikaları, Klasik Makro Teori - Keynesyen Makro Teori - Paracı Makro
Teori - Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Arz İktisadı İle İktisat Politikası
11
Teorik
Bekletiler ve Bireysel Tercihlerden Toplumsal Tercihlere iktisat politikalarının oluşumu, çağdaş
politik yaklaşımlar
12
Teorik
Ekonomi politikalarının seçimi Karar Alma Yöntemleri
13
Teorik
Ekonominin izlenmesi: Ekonomide Reel Göstergeler ve Yorumlanması
14
Teorik
Türkiyede uygulanan ekonomi politikaları ve sonuçlarının tartışılması
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0
3
42
Ara Sınav
1
3
0
3
Dönem Sonu Sınavı
1
5
0
5
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
50
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Ekonomik sistem ile siyasi sistemin alanlarını kavrama
2
Ekonomik sitemi oluşturan kurumların iktisadi fonksiyonlarını ayırt edebilme
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 19.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Program Çıktıları (Tekstil)
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 19.10.2017
2/2
Download